Povodí Ohře chce i nadále zlepšovat ochranu před povodněmi. Nedávno byl zrekonstruován nebezpečný Tuhnický jez v Karlových Varech, který byl velkým strašákem hlavně pro vodáky. Do protipovodňové ochrany území Povodí Ohře se investuje od roku 2007 do roku 2013 přibližně 550 milionů korun zdotačních prostředků státu. Z těchto finančních prostředků se už zrealizovalo šest projektů a dalších deset se připravuje. Samotné Povodí Ohře pak zaplatí takřka 43 milionů z vlastních zdrojů a zdrojů od ochráněných měst či obcí.

„Ministerstvo zemědělství i Povodí Ohře se dlouhodobě snaží naplňovat vládní prioritu, kterou je protipovodňová ochrana obyvatel. Do ochrany před záplavami v letech 2007–2013 směřuje přibližně 11,5 miliardy korun. Přestože ve státním rozpočtu dochází kvýrazným škrtům, částka vyhrazená na ochranu před povodněmi určitě krácena nebude,“ uvedl náměstek ministra zemědělství pro vodní hospodářství Aleš Kendík.

Prozatím bylo na Ohři vybudováno šest protipovodňových staveb za 86,5 milionu korun, na studie záplavových území bylo vynaloženo 12 milionů. Zbývá deset akcí protipovodňových opatření snáklady 466 milionů korun. „Jedním zhlavních úkolů Povodí Ohře je ochrana před povodněmi. Povodí vletech 2007-13 připravuje a realizuje 16 staveb a 29 odborných protipovodňových studií, které jsou nutným podkladem pro budoucí protipovodňová opatření. Důležitým hlediskem při budování ochrany před velkou vodou je zejména efektivita vynaložených finančních prostředků,“ řekl Jiří Nedoma, generální ředitel Povodí Ohře.

Na území celé České republiky se nachází řádově několik desítek takzvaných nebezpečných jezů. Na území ve správě Povodí Ohře se vsoučasnosti nacházejí takové jezy dva, a to vRadošově a vKynšperku nad Ohří. Právě ten v Kynšperku se letos dočká náročné rekonstrukce.