„Po ohledání místa jsme začátkem loňského listopadu začali s archeologickým výzkumem, který přinesl výjimečné a nečekané výsledky. Bronzový předmět se totiž nacházel uvnitř hrobu, kde společně s ním bylo ještě mnoho šperků, přibližně se jednalo o sto dalších předmětů,“ informoval karlovarský archeolog Jiří Klsák. Díky analýze se přišlo na to, že jde o pravěký komorový neporušený hrob, jehož původ odborníci odhadli kolem roku 500 před naším letopočtem, což odpovídá přelomu starší a mladší doby halštatské, tedy době bronzové.

„Je to výjimečně bohatý hrob, kterých je v České republice jen takových deset. Co se týče nálezu jantaru, jde o nejbohatší hrob u nás vůbec,“ doplnil Milan Metlička ze Západočeského muzea v Plzni, který má na starosti konzervaci nalezených předmětů.

Zdroj: Kopecká Jana