Svoji první zastávku měl v Březové u Karlových Varů, kde se potkal se svými sympatizanty a navštívil děti ve zdejší základní škole. Ty mu zazpívaly školní hymnu. Následně krátce promluvil se svými příznivci a vydal se na cestu do dalších obcí na Karlovarsku.