Byl to zřejmě dobrý záměr, ale tak trochu diletantsky proveden. Zpomalovací retardéry, které nechal starosta Pokorný po souhlasu zastupitelstva umístit na silnici kvůli zvýšenému provozu, zde totiž leží načerno. To připustil on sám a potvrdila policie. Ta nemá o postavení dopravních značek ani zpomalovacích retardérů žádné zprávy. „V poslední době jsme žádný podnět od této obce nedostali," řekla krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Na místo tak vyjede dopravní inženýr, který celou věc posoudí. „Pokud na místě shledá neoprávněnost těchto opatření, předá celou věc oddělení silničního správního a dopravního úřadu karlovarského magistrátu," uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Starosta Pokorný vysvětloval rychlou instalaci retardérů tím, že uprostřed obce je hřiště, na němž sportují děti. „Se změnou správce Farmy Hory se zde neúnosně zvýšil provoz, proto se s žádostí o položení zpomalovacích pruhů kvůli bezpečnosti dětí obrátili rodiče. Zastupitelstvo mě v červenci pověřilo, abych to zařídil. Předpokládal jsem, že firma, která pro nás práci prováděla, vyřídí i všechny náležitosti. To se ale nestalo a na odstranění chyby nyní pracujeme. Vše uvedeme do souladu se zákonem," zdůraznil starosta. Zpomalovací pruhy měly Hory vlastní, proto platily pouze za jejich instalaci. Montáž retardérů i značka obec stála kolem dvaceti tisíc korun. Na dotaz, co se stane, pokud policie zpomalovací prahy v Horách nepovolí, starosta uvedl, že dvacet tisíc určitě obec do vzduchu nevyhodí. „Tak je přemístíme," uvedl. Jenomže někteří zastupitelé postup starosty kritizují.

Na srpnovém zastupitelstvu starosta Pokorný předložil fakturu za provedené práce. Na fakturu ve výši 21.219,- Kč v rozpočtu ale nebyly peníze, proto se řešila změna rozpočtu. V této změně rozpočtu byla částka 42.000,-Kč, 21.219,-Kč na již uskutečněné práce a zbylá část na další dva zpomalovací prahy do obce. Zastupitelé s tímto bodem nesouhlasili. Proto se řešilo pouze proplacení vystavené faktury. „Financování instalace zpomalovacích prahů nebylo v kompetenci starosty," uvedl zastupitel, který si nepřál zveřejnit své jméno. Podle něj může starosta financovat nad rámec rozpočtu věci nezbytně nutné, ohrožující na životě a podobně. „Což tato situace nebyla. Na dotaz, co se stane, když zastupitelstvo neschválí peníze, přišla odpověď: Obec musí fakturu zaplatit, protože je objednavatelem. Starosta ale překročil své pravomoce, takže je možné peníze po starostovi požadovat," domnívá se zastupitel.

Zastupitelstvo v Horách nakonec proplacení faktury schválilo. Obavy některých zastupitelů ale zůstaly. „Může přijít pokuta od dopravní policie a pokud instalaci neschválí, vzniknou obci další náklady s odstraněním. Hurá akce na obec, která nemá kanalizaci a měla by šetřit každou korunu," ozývá se z Hor.