Žádají je jako vlastníka teplárny, aby se domluvilo s nájemcem na ceně za dodávku tepla bez navýšení, a to až do roku 2022. "Vzhledem k situaci COVID-19, nedostatkem zahraniční klientely a druhotné platební neschopnosti, fungují hotely a restaurace na poloviční provoz. Nemáme bohužel finanční prostředky na navýšení pravidelných plateb za dodávku tepelné energie," uvádějí v dopise. 

Celé znění dopisu:

Otevřený dopis Samosprávě

Krajská sekce Asociace hotelů a restaurací Karlovarského kraje reaguje na vzniklou situaci, ohledně navyšování poplatku za tepelnou energii (teplo) v Karlových Varech.

Vážená paní primátorko, vážení členové rady města, vážení zastupitelé,

nejprve nám dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši angažovanost v této pro nás nejtěžší situaci, ve které se náš obor nachází. Velice si vážíme vaší odhodlanosti a rychlosti s jakou jste se rozhodli řešit záchranu našeho lázeňství a cestovního ruchu, které je zároveň významným zaměstnavatelem pro řadu občanů našeho města.

Vedle výpadku tržeb od zákazníků, rozhoduje u řady subjektů o přežití či nepřežití v této nelehké době i to, jak dokáže ustát úhradu stálých nákladů, které je nutné platit bez ohledu na provozní činnost. Mezi tyto náklady patří dominantně elektricka a teplo.

Jsme si vědomi toho, že provozovatelem teplárny je soukromý subjekt a podmínky se řídí smluvním vztahem s ním. Na druhé straně majitelem teplárny je Město Karlovy Vary a velice by nám pomohlo, pokud by z titulu vlastníka nás podpořilo v jednání s provozovatelem.

Rádi bychom provozovatele teplárny společnost Karel Holoubek Trade Group požádali, zda by mohl subjektům, které se dostaly do tísně maximálně vyjít vstříc s řešením úhrad za teplo tak, aby u co nejvíce subjektů byla šance na přežití letošního roku a restart. Jsme si vědomi, že KHTG se musí pohybovat v platném legislativním rámci a manipulační prostor má své limity.

Případné záštity Města Karlovy Vary si budeme vážit a bude mít pro nás velkou symbolickou hodnotu. Pokud bude existovat cesta, jak s uvedenou problematikou potřebným subjektům pomoci bude to dávat i hlubší smysl s investicemi, které město na podporu a záchranu naše oboru vynakládá.

Žádáme město Karlovy Vary jako vlastníka teplárny, aby se domluvilo s nájemcem a to společností Karel Holoubek a.s na ceně za dodávku tepla bez navýšení a to až do roku 2022.

Vzhledem k situaci COVID-19, nedostatkem zahraniční klientely a druhotné platební neschopnosti, fungují hotely a restaurace na poloviční provoz. Nemáme bohužel finanční prostředky na navýšení pravidelných plateb za dodávku tepelné energie.

Za členy krajské sekce AHR 

Jan Kronika 

Předseda krajské sekce