Kvůli údajně nespláceným dluhům se hrad ocitl v insolvenci. Podařilo se vám problémy vyřešit?

Náš hrad vždy své dluhy splácel a také, každým rokem, významně a viditelně pokročil v rekonstrukčních pracích. Insolvenční návrh podal náš bývalý stavitel p. Štěpánek na základě našich osobních sporů.

Od samého začátku sporu tedy více nežli rok, jsem tvrdil, že neoprávněně, bez jakkoliv podložených dokladů. A tak se to před týdnem i ukázalo, po dvou po sobě vyhraných soudních stáních, tedy jak Městský soud, tak i Vrchní soud, dal Hornímu hradu plně za pravdu. Jsem tomu velmi rád!

Tato nepříjemná situace způsobila, že Horní hrad nemohl čerpat dotace. Například Krajský úřad Karlovarského kraje vám je odmítl schválit. A další negativní dopady, například špatná reklama, hradu také neprospěla. Jak se vám podařilo se s touto skutečností vypořádat?

Ano, skutečně jsme o tolik potřebné dotace, od mnoha úřadů, na postupnou rekonstrukci areálu hradu přišli. Pevně věřím, že se opět do většiny dotačních programů vrátíme. Ovšem o negativní reklamě úplně mluvit nelze. Letošní sezona se nám v návštěvnosti velmi vydařila a nenašel se žádný návštěvník, který by nás haněl, naopak mnozí vyjadřovali svoji podporu a přání, aby nám vše dobře dopadlo že nám drží palce a letos jsou třeba u nás i potřetí se známými, kterým chtěli náš "Krušnohorský zázrak" ukázat. Tak nás někteří nazývají z absolutního ničeho totální ruiny, zde povstalo velké kulturní centrum a oživení našeho Karlovarského kraje a západní části Krušných hor.

Vzaly vám tyto problémy energii, nebo spíše nakoply k další činnosti? Budete pokračovat ve zvelebování hradu?

Samozřejmě, že celé soudní řízení a z něj vyplývající problémy a dopady nám všem odčerpaly značné množství energie. Ale ruce do klína neskládáme! Naopak vždyť letos jsme otevřeli zbrusu nové toalety a sociální zázemí pro celý hrad. Je vestavěno ve třech podlažích a jsou to sprchy i toalety. Zveme každého našeho návštěvníka k jejich "ozkoušení".

Jak dlouho už hrad opravujete? Byla insolvence ten nejtěžší problém, který jste musel řešit?

Areál Horního hradu rekonstruujeme a navracíme do kulturního života již 15. rokem, od října roku 2000. Pan Štěpánek, co by mnohaletý stavitel, k tomu přispěl velikou měrou. Bohužel se postupem let naše názory na další postup rekonstrukce a investic do celého areálu, nejen hradu samotného, rozešly…

Problémů, kterých jsme museli za tolik let řešit, bylo hodně. Vyhrané insolvenční řízení nebylo tím nejhorším z nich. Kráčíme dál a máme hlavu vztyčenou. Děkujeme za mnohaletou a vytrvalou přízeň všem našim návštěvníkům, podporovatelům a pomocníkům!