I když správa hradu připravila pro návštěvníky bohatý a zajímavý program, na Hartenberg přišla jen hrstka lidí. Kastelán Bedřich Loos si proto trochu postěžoval, že v kraji chybí propagace menších, ale přitom podstatných akcí. Slavnosti totiž měly být i jako finanční podpora zchátralé památky.