Karlovarská krajská hygienická stanice (KHS) už prošetřuje páteční zahajovací ceremoniál na 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který se konal ve velkém sálu Lázeňského sanatoria Thermal. Na něm totiž řada účastníků neměla zakrytá ústa, jak to vyžadují aktuální protiepidemiologická nařízení. Organizátoři festivalu si jsou tohoto faktu vědomi.

"Vzniklá situace nás mrzí, protože jsme ve spolupráci s odborníky a Krajskou hygienickou stanicí Karlovy Vary připravili rozsáhlý systém bezpečnostních opatření a jeho součástí byla i informační kampaň týkající se podmínek návštěvy festivalových představení," říká za MFF Uljana Donatová, která zdůrazňuje, že všichni hosté slavnostního zahájení předem prokázali svou bezinfekčnost v rámci festivalového covid-safe systému, a to na základě platných certifikátů.

Že ovšem řada slavnostních hostů přihlížela zahajovacímu večírku bez nařízené ochrany, je zřejmé i z pořízených videozáznámů. Pravidla platí pro každého, a proto se ceremoniálem začali hygienici zabývat. "KHS Karlovarského kraje je v kontaktu s organizátory MFF a prošetřuje porušení aktuálně platného Mimořádného opatření jak ze strany pořadatelů, tak jednotlivých účastníků a hostů festivalu. Za tím účelem postupuje KHS Karlovarského kraje v souladu s platnými právními předpisy," vysvětluje mluvčí hygieny Michaela Zajíčková. Jak dodává, povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest je dle aktuálně platného Mimořádného opatření stále nařízená všem osobám ve vnitřních prostorách staveb, a to i v případě, jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních. "Tato povinnost se nevztahuje na osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů," upřesňuje mluvčí Zajíčková.

Organizátoři festivalu se brání, že dodržení těchto podmínek je osobní odpovědností každé konkrétní osoby. "Chceme také zdůraznit, že na veřejná filmová představení MFF KV mají návštěvníci přístup pouze po prokázání bezinfekčnosti a jsou důsledně informováni o povinnosti zakrytí dýchacích cest, mimo jiné osobním upozorněním hostesek u vstupu do sálu, viditelně umístěnými tištěnými informace a informací promítanou na plátno. Průběžné kontroly, které provádíme, nám ukazují, že toto nařízení je až na drobné výjimky zcela respektováno, což dokládáme fotodokumentací," reaguje mluvčí MFF Donátová.

Že mají pravidla platit pro všechny, protože chrání nás všechny, se domnívá starosta obce Kyselky na Karlovarsku Aleš Labík. Kyselka jako jedna z mála malých obcí stále provozuje místní kino. "My bychom si to nedovolili, a to do našeho kina chodí maximálně tak dvacet až třicet lidí, což je oproti velkému sálu hotelu Thermal opravdu jen zlomek. Pokud se nařízení dodržovat nebudou, vrátíme se opět na začátek epidemie," poznamenává starosta Labík.

Například ovšem podle karlovarského podnikatele Pavla Pavlů, který provozuje karlovarské kino Drahomíra a vlastní Slashbar, kde se konají i koncerty, jsou roušky zbytečné, pokud všichni mají covid-pasy. "Je to ale příkaz vlády, a pravidla by měla být jednotná pro všechny provozovatele akcí," říká podnikatel.

Zda hrozí organizátorům a účastníkům slavnostního večera pokuta a v jaké výši, mluvčí hygieny nesdělila. "Účastníci zahajovacího večera MFF, kteří se pohybovali bez ochranných prostředků dýchacích cest, se dopustili protiprávního jednání tím, že nedodrželi aktuálně platné mimořádné opatření. Za toto protiprávní jednání by měli nést odpovědnost. V tuto chvíli pracujeme na ztotožnění konkrétních fyzických osob," dodává Zajíčková.