Také v letošním roce se v celém kraji koná řada letních táborů. Při jejich pořádání jsou na organizátory kladeny stále vyšší nároky, především na hygienu. Tábory pravidelně navštěvují také pracovníci krajské hygienické stanice, kteří kontrolují jejich stav. Ti zatím objevili jen drobné nedostatky.

„Máme nahlášeno, že se v kraji uskuteční 45 letních táborů. Zkontrolovali jsme jich zatím osmnáct. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závady v ubytování ani stravování,“ konstatovala ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Jitka Landová. Pokud jsou zjištěná pochybení již závažnějšího charakteru, ukládají hygienici odpovídající sankce. „Udělili jsme tři pokuty, které se pohybovaly okolo hranice pěti set korun. Samozřejmě, že některé letní tábory můžeme navštívit i vícekrát. Záleží hlavně na tom, jak to tam vypadalo v předchozím turnusu,“ dodala ředitelka Jitka Landová.
Pokud zjistí pracovníci krajské hygienické stanice větší závady, řeší je ve správním řízení. Zde může být pokuta až dva miliony korun. V krajním případě může hrozit uzavření celého tábora.

Že jsou na hygienu kladeny stále vyšší nároky, to potvrzují i samotní organizátoři táborů. „Určitě se to zpřísňuje, ale to je samozřejmě jenom dobře. Musím však přiznat, že zázemí letních táborů je v současnosti také modernější, než bývalo,“ uvedl jeden z organizátorů táborů.