Vzhledem k nedostatku sester se tak nemá o pacienty kdo postarat. Infekční ambulance zůstává v plném provozu a pacienti ji v případě potřeby mohou využívat bez omezení.

„Situace je vážná, tak to vnímá nejen vedení nemocnice, ale i kraje. Proto jsem svolal mimořádné jednání, na němž se včera sešli zástupci velkých nemocnic, záchranky, REHOS Nejdek i zástupci sociálních služeb, kojeneckého ústavu, kde také pracují sestry,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

„Chtěl jsem, abychom se domluvili na společném postupu, který pomůže problém urychleně vyřešit a oddělení se znovu otevře v co nejkratší době. Apeluji na všechny, aby jednak pomohli přesvědčit zdravotnický personál v ostatních nemocnicích, domovech pro seniory nebo sestry ze záchranné služby i Krajského dětského domova pro děti do 3let, ať se na přechodnou dobu zapojí do práce na infekčním oddělení. Dále aby ostatní nemocnice nebo REHOS Nejdek vyčlenily kapacity, volné pokoje, kam by bylo v nouzi možné umístit pacienty,“ poznamenal Bureš.

Podle generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice Josefa Märze v současnosti bylo naštěstí možné pacienty tohoto oddělení bez rizika přemístit jinam, a to v nemocnici samotné i dalších zařízeních.

„Oslovujeme sestry všech oddělení našich nemocnic, zda by v rámci přesčasové práce nechtěly vypomoci na infekčním, nicméně zatím bez větší odezvy, což je způsobeno jejich již tak velkým vytížením. Potřebovali bychom pokrýt tři celé úvazky a uděláme všechno pro to, aby se chod oddělení obnovil v co nejkratší době,“ dodal März. Problém řešil i se zástupci nemocnic.

Ředitelka REHOS Nejdek Olga Pištejová i zástupce NEMOS Group Jiří Štefan nabídli každý jeden volný pokoj pro nouzové situace v Nejdku i v Sokolově, kde by po omezenou dobu mohli být umístěni pacienti, kteří by jinak byli v péči lůžkového infekčního oddělení. Směrem ke střednímu zdravotnickému personálu všech nemocnic v Karlovarském kraji a dalších uvedených zařízení půjde opět výzva s prosbou pomoci po nezbytně nutnou dobu na infekčním oddělení v Karlových Varech.

„Prostřednictvím odboru zdravotnictví požádáme i společnosti zajišťující home care služby v regionu, aby možnost práce na infekčním oddělení nabídly svým lidem. Všichni si uvědomujeme, že je nutné rychlé řešení, proto jdeme nestandardní cestou, ale máme společný cíl. A to co nejrychleji obnovit byť alespoň částečné fungování jediného lůžkového infekčního oddělení v Karlovarském kraji a zajistit tak pro naše občany tento typ péče bez většího omezení,“ vysvětlil současnou situaci Bureš.

Zdůraznil také, že podle informací z ostatních krajů je personální situace v nemocnicích podobně problematická.