Opravdu těžkým kalibrem je proti malé obci na Karlovarsku – Horám – vybavena vlivná developerka Lucia Lettenmayerová. Ta tam chce navzdory velkým výhradám místních i vedení obce postavit obří logistické haly. V rámci příprav jí pomáhá Ivana Doubová, bývalá vedoucí Stavebního úřadu v Karlových Varech, pod jejímž vedením bylo zrealizováno mnoho kontroverzních staveb. Bývalá úřednice ještě jako šéfová stavebního úřadu vydělala na změně územního plánu 26 milionů, když dokázala svou louku za 360 tisíc korun přeměnit na stavební parcelu.

Atmosféra v Horách kvůli plánované výstavbě logistického centra přitom houstne. V tuto chvíli se totiž čeká na reakci Odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Už obdržel nezávislý posudek k vlivu na životní prostředí (EIA), který zpracoval nezávislý odborník Josef Tomášek. Výsledky tohoto posudku nejsou ale známy.

„Na závěry jsme se dotazovali na krajském úřadě, protože jsme věděli, že posudek musí být hotový do 15. dubna. Na krajském úřadě nám bylo ale oficiálně sděleno, že ještě není k dispozici,“ uvedla starostka Hor Lucie Hostašová.

Posudek, který bude mít zásadní vliv na to, zda se logistické haly budou v Horách stavět, či nikoliv, už skutečně nějakou dobu na životním prostředí krajského úřadu leží. Jaké jsou jeho závěry, se ale nepodařilo zjistit ani Deníku. „Odbor životního prostředí už má posudek k dispozici, ale v současné době jej vyhodnocuje. Zveřejněn proto bude spolu se stanoviskem přibližně do tří týdnů,“ reagovala mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Zpracovatel Tomášek byl v úterý časově zaneprázdněn a závěry své zprávy nechtěl komentovat.

Bývalá vedoucí stavebního úřadu Doubová uvedla, že zmíněný posudek nemá. „Je pravda, že pomáhám paní Lettenmayerové, a to v rámci přípravy územního řízení. Závěry posudku ještě k dispozici nemám. Co se týče vlivu tohoto záměru na životní prostředí v Horách, dělaly se k tomu posudky, které vyšly pro investora kladně,“ reagovala Doubová. Nechtěla specifikovat, na jakých dalších projektech na Karlovarsku se podílela či aktuálně jako odborná konzultantka pracuje.

Výsledek nemá ani sama investorka ,významná česká podnikatelka, která staví na mnohých místech České republiky. Na dotaz, zda její záměr nezhorší současnou kvalitu života obyvatel Hor, Lettenmayerová odpověděla: „To si přečtěte v tom nezávislém posudku. Zda bude mít dopad, musí říci odborníci.“

Investor koupil pozemky v Horách o rozloze 74 tisíc metrů čtverečních asi před dvaceti lety s tím, že tam postaví Centrum služeb a obchodu. Mělo se jednat o obdobu plzeňské Olympie s obchody, multikinem a službami. Z původního plánu zůstal jen název.

Současný majitel tam chce postavit dvě haly, které mají prý sloužit jako zázemí pro internetový obchod. V referendu proti výstavbě hal, které se konalo 23. července loňského roku, přišlo hlasovat z celkových 244 voličů 132, tedy více než 54 procent. Z platných hlasů stavbu podpořilo pouze šest lidí, 125 bylo proti. Místní se obávají velkého nárůstu dopravy a zhoršení kvality životního prostředí.

Kdo je Ivana Doubová:

 

Odešla z úřadu po 22 letech v roce 2011. Nejprve šéfovala karlovarskému stavebnímu úřadu a posléze povýšila na vedoucí odboru rozvoje a urbanismu. Po zrušení odboru, který vedla, jí nabídli jiné pracovní zařazení. Post řadového pracovníka ale nepřijala, proto obdržela výpověď a z magistrátu definitivně odešla. Kvůli změně svých pozemků získaných v restituci na stavební parcely se dokonce hovořilo, že jednala v rozporu se zákonem o střetu zájmů a se správním řádem.