Už ve středu 23. listopadu se bude jáchymovské zastupitelstvo znovu zabývat záležitostí vybudování multifunkčního hřiště v katastrálním území Mariánská. Jak upozornil bývalý starosta Bronislav Grulich, který už není ale ani zastupitelem, vedení města chce zakázku zastavit. Současný starosta Michal Baláž vysvětluje, že realizace hřiště má stát mnohem více, než bylo původně avizováno. Hřiště se mělo budovat v několika etapách a město mělo příslib, že na tuto akci získá dotace z Národní sportovní agentury (NSA).

"Co se týká financování první etapy v ceně přibližně čtyř milionů korun bylo zažádáno na Národní sportovní agentuře, kde jsme získali příslib poskytnutí dotace ve výši 800 tisíc korun. Zbytek měl být uhrazen z rozpočtu města, ve kterém je s ním počítáno a peníze tam jsou k dispozici. Je reálný předpoklad, že na další etapy by NSA poskytla opět finanční prostředky. Na hřiště je hotova projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a dokonce vysoutěžen dodavatel stavebních prací i technický dozor. V těchto dnech měla stavba první etapy, v rámci níž se měly udělat přeložky sítí, oplocení a samotné hřiště s umělým povrchem, začít," říká Grulich. "V dalších etapách mělo být, a není to úplně nezbytné, doplněno workautové hřiště pro dospělé a provozní budova se sociálním zařízením - vše vyprojektováno včetně stavebního povolení. Považuji to ze strany nového vedení města za mrhání finančními prostředky města za zhotovení dokumentace, jejímu nezbytnému přepracování kvůli vydání stavebního povolení, zahození spousty práce úředníků i poškození dobrého jména města, jako seriózního partnera, když vypoví již uzavřené smlouvy s dodavatelem a technickým dozorem," uvádí Grulich.

Nová sonda pro nalezení sentinelové uzliny u pacientek s nádorem
Speciální sonda pomůže pacientkám s nádorem prsu

Podle současného starosty se ovšem v původním usnesení, z něhož vzešla žádost o dotace u NSA, hovořilo o částce 1,1 milionu korun. Dotace by mohly pokrýt 20 procent, zbývající část by pak uhradilo město. "Až teď jsme se dozvěděli, že konečná cena jsou téměř čtyři miliony korun. Za 1,1 milionu se měly udělat vlastně jen terénní úpravy. Je nám líto, že akci zastavíme, i když už je v takovém stádiu, ale město na ni za současné energetické krize nemá peníze," reaguje starosta Baláž.

Bývalý starosta vyčítá novému vedení, že chce stavbu zrušit. "Za roky mého působení jsme pro obyvatele i podnikatele na Mariánské v zásadě nic neudělali. Protože na Mariánské bydlím, byl jsem poněkud zdrženlivý ve smyslu dřívějšího prosazení výstavby hřiště. Ale pro porovnání - ve městě vyrostlo asi šest nových hřišť. Snad to, že tu bydlím, není tím impulsem. Prostě město tu dotaci nechce a zároveň jde do rizika, že z NSA už v nejbližších letech nic nedostane," upozorňuje Grulich s tím, že místní kvůli tomu sepsali petici na podporu realizace hřiště, kterou do víkendu podle něho podepsala drtivá většina oslovených.

Byt. Ilustrační foto
Ostrov hledá nájemníky pro zrekonstruované byty. Termín končí před Vánoci

Podle Baláže ale není stavba multifunkčního hřiště za čtyři miliony pro město, které ročně hospodaří s částkou přibližně 70 milionů korun, prioritou. "Navíc, na Mariánské má trvalé bydliště hlášeno jen asi čtyřicet obyvatel, je tu hodně turistů díky velkému počtu ubytovacích kapacit. Peníze můžeme za současné situace použít smysluplněji i s ohledem na fakt, že žádnou dotaci od NSA stále jistou nemáme, máme stále jen příslib. Neznamená to ovšem, že tímto našim rozhodnutím celý projekt navždy skončí v šuplíku," konstatoval Baláž.

Stavba hřiště měla být rozdělena do několika etap. V té první mělo dojít na realizaci vlastního areálu, v té druhé se pak měl postavit obslužný objekt.