Bezprecedentní kauzu řeší už dva roky Okresní soud v Karlových Varech a angažuje se v ní i nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, který před dvěma lety podal správní žalobu proti rozhodnutí stavebního odboru Městského úřadu v Jáchymově. Ten totiž vydal kolaudační souhlas ke stavbě, která fakticky rozšířila skiareál na Klínovci, přestože k tomuto rozhodnutí nebyl věcně příslušný.

Stavebník stavbu realizoval bez potřebných rozhodnutí nebo opatření v územním řízení a bez stavebního povolení. Teprve po dokončení stavby stavebník zažádal o vydání územního souhlasu k umístění stavby, kterou deklaroval jako lesní cestu. Stavební úřad místo toho, aby zahájil řízení o odstranění nepovolené stavby, vydal k této stavbě v červenci 2020 kolaudační souhlas, přestože měl k dispozici informace, že masivní terénní a odlesňovací práce neodpovídají deklarovanému záměru zbudování pouhé lesní cesty a byly dokončeny bez předchozího rozhodnutí o povolení stavby," vysvětloval před dvěma lety mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Lesní cestu na svých pozemcích tehdy realizovala městská společnost Lesy Jáchymov s.r.o., která společně s jejím tehdejším jednatelem Robertem Marschnerem nyní čelí obžalobě. Pokud by soud uznal jejich vinu, zaplatí statisícové peněžité tresty a navíc budou muset lesy dát terén do původního stavu. To je ale nereálné.

Městský právník Jáchymovu, který ovšem zastupuje jak obžalované lesy tak Marschnera, což může být podle jáchymovské opozice ve střetu zájmu, doporučil, aby zastupitelé dodatečně cestu zlegalizovali. Město přitom tlačí čas, protože od 1. července vstupuje v platnost nový stavební zákon a Jáchymov by tak už dodatečně toto učinit nemohl. „Materiály máme dostávat minimálně sedm dní před zastupitelstvem, ale podklady k tomuto bodu jsme dostali až dva dny předem,“ ohradil se Michal Baláž. Na to nový starosta František Holý reagoval, že žádost ke schválení přišla až 15. dubna. „Když to schválíme, pomůžeme našim lesům. Pokud soud prohrají, hrozí vysoké sankce a není vyloučené, že se na nich jejich úhradě bude muset podílet město. Bylo to budované jako cesta, tak to jako cestu nyní zlegalizujme,“ vysvětloval Holý.

Podle opoziční zastupitelky Lucie Šafránkové jde o precedent. „Vznikne tu dálnice v lese a my to chceme legalizovat? To je maximální špína a legalizujeme tu nezákonné praktiky,“ prohlásila. Baláž upozorňoval, že by zastupitelé měli vyčkat, než ve věci rozhodne soud. „Je potřeba to schválit. Hrajeme tu o velké peníze. My přece nechceme, aby soud dopadl špatně, protože lesy jsou naše firma,“ zopakoval starosta Holý.

Jáchymovská opozice byla zásadně proti, koalice ji sice přehlasovala, ale neměla potřebný počet hlasů pro schválení. I kdyby město dodatečně věc zlegalizovalo, stejně by zůstávalo otázkou, jaký postoj k tomu by zaujal místně příslušný Stavební úřad města Ostrov. Jak totiž bylo na jednání zastupitelstva upozorněno, záleží na ostrovských úřednících, zda oni takto vybudovanou cestu dodatečně zkolaudují.

„Je to regulérní sjezdovka, která je zanesená i do mapy skiareálu,“ komentoval kauzu letos v únoru karlovarský státní zástupce Jiří Kučera, který má případ na starosti. Podle něho jde o ukázkový případ obcházení zákona. „V situaci, kdy územní plán neumožňoval v dané lokalitě vybudování lyžařské sjezdovky, označil obžalovaný stavbu jako lesní cestu, aby dosáhl vydání kladného územního rozhodnutí,“ napsal do obžaloby státní zástupce Kučera.

Pikantní na celé kauze je, že už v roce 2018 město Jáchymov podepsalo se Skiareálem Klínovec smlouvu na pronájem dotčených pozemků za účelem budoucího provozu lyžařských sjezdovek. „Tedy ještě dříve, než společnost Lesy Jáchymov mohla začít využívat stavbu pro vlastní účely k hospodaření na přiléhajících lesních pozemcích, veškerá práva k těmto pozemkům včetně stavby samotné oficiálně pozbyla. Předmětná stavba byla místo toho obratem vyhrazena pro budoucí užívání ze strany Skiareálu Klínovec, který ji také od prosince 2018 i fakticky užívá jako lyžařskou sjezdovku,“ upozornil státní zástupce, který se domnívá, že vybudování lesní cesty bylo jen zástěrkou pro realizaci sjezdovky. „Ta má dokonce své označení. Jedná se o Rondo 24,“ upřesnil Kučera.

Jáchymov zlegalizoval černou stavbu sjezdovky. Věří v plusové body u soudu | Video: Kopecká Jana

Jenomže Skiareál Klínovec trvá na tom, že to sjezdovka není. „Nás se tato věc vlastně formálně netýká, nejsme ani účastníky řízení. Popíráme, že by se díky tomu náš areál rozšířil nebo mohl rozšířit. Jde o lesní cestu, která není ani zasněžována. Navíc je jen 6 až 8 metrů široká,“ reagoval pro Deník vloni v květnu vedoucí manažer Skiareálu Klínovec Martin Koky