V rámci dne otevřených dveří v Jáchymově mělo muzeum Královská mincovna v sobotu po celý den otevřeno zcela bezplatně. Účelem akce bylo návštěvníky seznámit prioritně s jáchymovským projektem.

Komentované prohlídky expozic si nenechalo ujít mnoho lidí. Nejen Češi, ale rovněž naši němečtí sousedé se přijeli podívat. „Akci jsme uspořádali v rámci projektu nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří. Rádi bychom se dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO," řekla vedoucí oddělení památkové péče Karlovarského kraje Jaroslava Pokludová. Jak také uvedla, o tomto projektu informovali také i okolní obce.

„Chystá se také prohlášení chráněné krajské památkové zóny Jáchymovsko, což má samozřejmě dopad i na vlastníky nemovitostí. Na ně se totiž bude poté vztahovat povinnost, která vyplývá přímo ze zákona o památkách," řekla Pokludová.

V sobotu byla lidem zpřístupněna mincovna, kostel svatého Jáchyma, štola číslo jedna a dům číslo 117 v Mathesiově ulici. „Celou akci jsme přichystali ve spolupráci s krajskými muzei Karlovy Vary, Sokolov, dále s Římskokatolickou farností Jáchymov a Tomášem Petrem," řekla Pokludová.

„Moc se nám prohlídka líbila. Na své si přišly i naše děti, které byly uchváceny danými expozicemi," řekl jeden z manželských párů. „Přijeli jsme proto, že jsme chtěli vidět taje, které jáchymovské muzeum skýtá," řekl německý návštěvník.