Zájemcům o celodenní akci představí tradiční historická řemesla skupina DANAR. K vidění bude kovářská dílna nebo například dílna písaře, v níž bude možné seznámit se s tím, jak vznikaly knihy v dobách před vynálezem knihtisku. „Ukázky historických řemesel se budou odehrávat na nádvoří mincovny průběžně po celou dobu konání akce,“ uvedl za pořadatele Lev Havlíček.

Pro návštěvníky akce bude přístupná i stálá expozice muzea a komentované prohlídky expozice. Ve 12, 14 a 16 hodin provede průvodce zájemce Latinskou knihovnou a přiblíží kroniku Václava IV., v 11, 13 a 15 hodin se mohou návštěvníci seznámit s nerostným bohatstvím a historií hornictví. Komentované prohlídky začínají v pokladně mincovny.

„Po celou dobu konání Dne řemesel budou rovněž připravené různé aktivity pro děti, jako například psaní husím brkem a pečetě, nové pracovní listy ke stálé expozici, frotáže mincí. Den řemesel začíná v 10 hodin a potrvá do 18 hodin,“ poznamenal Havlíček.