To jsou hlavní témata třetího ročníku konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, která se uskuteční ve čtvrtek 14. února v Krajské knihovně v Karlových Varech Dvorech. Akci pořádá Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Karlovarským krajem.

„Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu,“ uvedl za pořadatele akce Jaroslav Vyčichlo.

V programu zazní přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, záchrany rozsáhlých areálů panských sídel, krajinářských parků či drobných památek v krajině Karlovarska, Sokolovska a Chebska. „V souvislosti se 100. výročím konce 1. světové války budou zastoupeny různé způsoby péče o pietní místa a objekty spojené s úctou k padlým. Představeny budou postupy při restaurování uměleckých děl a sochařských objektů a mnoho dalších zajímavých regionálních příspěvků,“ poznamenal Vyčichlo.

Mezi přednášejícími budou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. „Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkovou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje,“ dodal Vyčichlo.

Záštitu nad konferencí převzaly náměstkyně hejtmanky a radní pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Romana Riegerová.

Program konference bude probíhat ve čtvrtek 14. února od 9.00 do 17.00 ve velkém sále Krajské knihovny v Karlových Varech Dvorech. Vstup pro veřejnost je na akci volný.