Politika zajímá i některé mladé lidi. Důkazem je Karlovarák Jakub Kovář, který ve městě založil oblastní sdružení Občanské demokratické perspektivy (ODP). To má za cíl sdružovat mladé lidi a spolupracovat s ODS. Více už nastínil sedmnáctiletý student karlovarské obchodní akademie v následujícím rozhovoru.

Jak dlouho už se o politiku zajímáte a proč jste založil oblastní sdružení ODP?
O politiku se zajímám zhruba od patnácti let. Ostatně myslím, že by se měl o dění v republice zajímat každý. Začínal jsem pomáháním při volebních kampaních, kdy jsem asistoval ODS, a to například komunikací s veřejností, objížděl jsem s kandidáty různá místa a také hodně pracoval na facebooku. Postupně jsem se také začal seznamovat s představiteli stran. Také jsem uvažoval o založení nějaké strany, ale nic mi nepřipadalo vhodné. Až možnost vytvořit oblastní sdružení ODP mě velmi zaujala. To jsem založil zhruba před měsícem, je to tedy celkem čerstvá záležitost.

Kolik vás ve sdružení zatím je a jaké jsou vaše cíle?
Zatím je nás méně než deset, ale určitě budeme přibírat i další, pokud bude zájem. Naším cílem je sdružovat mladé lidi s pravicovými ideály. Chceme aktivně upozorňovat na politické nešvary a nabízet vlastní řešení problémů, které sužují naše město i kraj. Zároveň chceme úzce spolupracovat s ODS, kterou dlouhodobě podporujeme. Mnoho členů ODP je zároveň členy ODS. Myslíme, že v Karlových Varech je velký pravicový potenciál.

Mluvil jste o tom, že chcete upozorňovat na problémy města a kraje. Které jsou z vašeho pohledu mladého člověka ty nejpalčivější?
Problémů je skutečně celá řada. Konkrétně problém v Karlových Varech je určitě to, že tady není co dělat. Myslím, že mladí lidé tady mnoho možností nemají. Proto i my chceme pořádat nejrůznější akce. Dále se mi nelíbí žalostný stav horního nádraží. Dost problémů se dotýká i lidí v celém kraji. Chybí mi tady například dálniční spojení s hlavním městem. Dálnice je navíc v nedohlednu. Současná silnice s hlavním městem není zrovna v dobrém stavu, tomu odpovídá i její bezpečnost. To je podle mě velký problém. Dále mohu zmínit také nepokračující optimalizaci krajského školství. Zde je potřeba si uvědomit, že škol je moc a studentů málo. Absolventi některých škol mají velmi malou šanci, že najdou práci, která bude odpovídat jejich vzdělání. To je také jeden z důvodů, proč mladí lidé z kraje odcházejí do ciziny či do hlavního města. Minimálně několik škol v našem kraji by se mělo sloučit. Podotýkám, že například v Jihomoravském kraji se chystá sloučit až 35 škol.

Zajímáte se i o celostátní politiku? Co říkáte například reformám?
O politiku se samozřejmě zajímám, nikdo by neměl být lhostejný. Reformy jsou sice nepopulární, ale lidé by si měli uvědomit, že jsou bohužel nutností. Každý by měl hledět i do budoucnosti a uvědomit si, že bez reforem by to nešlo. Domnívám se, že by naše republika mohla do osmi let dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. Není pravda, že reformy jsou zaměřené proti zaměstnancům. To je podle mě populistická fikce.

Jak nahlížíte na dění kolem místní koalice K20? Co si o situaci na zdejší politické scéně myslíte?
Myslím, že koalice K20 je dost nestabilní. Osobně bych rozhodně přivítal, kdyby do ní vstoupila ODS. To by dodalo koalici mnohem větší stabilitu. Očekávám, že se koalice časem rozpadne, protože nebude schopná ničeho.

Jste předsedou místního sdružení ODP. Chtěl byste po dokončení studií fungovat jako politik? Co by vás na tom případně bavilo?
Chtěl bych vystudovat práva. O politice bych uvažoval, ale to je ještě samozřejmě hudba budoucnosti. Pokud bych se na tuto kariéru dal, pak bych samozřejmě upřednostnil pravicovou a dělal bych ji zodpovědně.

Pomalu se blíží krajské volby. Jaká myslíte, že budou témata kampaní?
Kampaně politických stran se určitě dotknou i celorepublikových témat, zejména reforem, které provádí naše vláda. Já však jednoznačně říkám a vzkazuji veřejnosti, že krajské volby nejsou referendem o vládě. Samozřejmě reformy hájím a myslím si, že pro konsolidaci veřejných financí jsou nezbytné. Zároveň však říkám, že krajské úřady reformy ani nezmění, ani nezruší. Přijde mi proto populistické útočit na reformní kroky vlády v kampani pro krajské volby. Volit ČSSD do krajských voleb jen proto, že si lidé myslí, že to pomůže proti reformám, je chyba.

Máte těch aktivit opravdu hodně. Jak to všechno zvládáte a co vás na tom baví? Myslíte, že to máte těžké?
Dá se říct, že se opravdu nenudím, ale šel jsem do toho a nelituji. Ostatně když začnou přibývat i noví členové, tak bude těch aktivit určitě ještě mnohem více. Jinak jsem rád, že máme i podporu místní ODS a komunikace s nimi je na velmi dobré úrovni. Těžké to máme v dnešní době asi všichni.