Zastupitelům se totiž nelíbila cena, za jakou by se Karlovy Vary 2,4 hektaru pozemků zbavily. Za metr čtverečný totiž město požaduje 288 korun, kupující by tak za 24 tisíc metrů čtverečných zaplatil sedm milionů korun.

Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary má doposud tyto městské pozemky od města dlouhodobě pronajaty, a to na dvacet let. Smlouva vyprší 1. srpna 2033.

O koupi parcel Gejzírpark klub žádá od roku 2010. Jenomže vlastnická struktura k celému majetku v areálu byla nevyjasněná a prodej město odmítalo.

„V současné době nic nebrání tomu, aby pozemky a dvě stavby byly převedeny na žadatele, který nemůže za tohoto stavu žádat o jakékoliv granty ani investiční dotace z evropských fondů," zdůvodňují členové klubu nutnost jejich převedení do majetku klubu. Cena sedmi milionů korun, tedy 288 korun za metr čtverečný, byla stanovena na základě znaleckého posudku Františka Veselého.

Přestože komise pro hospodaření s majetkem města včetně komise bytové, likvidační a škodní doporučily orgánům města prodej neschválit, rada s ním souhlasila a materiál zařadila na jednání zastupitelstva 18. března.

„To je evidentní střet zájmů. Cena je nehorázně nízká, a navíc je radní Libor Šembera (TOP 09) přímo jednatelem společnosti TC Gejzírpark," postavil se proti prodeji jeden z opozičních zastupitelů. Také podle zastupitelů z hnutí O co jim jde?! prodej vyvolává velké obavy. „Nepodpoříme jej. A to díky podobnosti s minulými kauzami prodeje golfu, privatizace AC START či prodeje pozemků v areálu Slávie v Drahovicích. Mimo jiné kvůli nejasným budoucím vlastnickým vztahům a nízké kupní ceně," uvedl zastupitel Otmar Homolka. A upozornil na to, že kupujícím je Tenisový oddíl TC Gejzírpark občanské sdružení. „Předkupní právo pro město v návrhu kupní smlouvy ovšem neplatí pro převod na společnost TC Gejzírpark, s.r.o., jejíž vlastnická struktura je nejasná a na niž evidentně kupující hodlá nemovitosti převést," vysvětlil zastupitel. A zdůraznil, že smluvní cena sedm milionů byla stanovena srovnávací metodou s cenou stavebních pozemků v Karlových Varech, která údajně činí 300 až 1000 Kč/m2. „Což není pravda. Stavební pozemky se například ve Staré Roli prodávají za ceny cca 1000 až 2 200 Kč/m2 podle rozsahu zasíťování. Kromě toho nelze srovnávat cenu tenisového areálu s pozemky pro výstavbu rodinných domů. Srovnává se tedy nesrovnatelné, a ještě navíc na základě nesprávných předpokladů. Cenu výpočtem dle vyhlášky stanovil znalec na 17 milionů korun, pochybným srovnáním ji pak změnil na sedm milionů, což je zhruba 280 Kč/m2," kritizoval postup města zastupitel Homolka.

Prodej pozemků v Gejzírparku se přesto na zastupitelstvo zřejmě vrátí znovu.

Kupující se podle návrhu magistrátu v kupní smlouvě mimo jiné zaváží, že v případě, pokud bude do deseti let od prodeje provedena změna územního plánu a na pozemcích se bude moci stavět, rozdíl v ceně doplatí.