Jedná se o prezentaci činnosti spolků, obcía dalších institucí v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2019. „Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu,“ říká předseda spolku Jaroslav Vyčichlo. Mezi přednášejícími budou pracovníci regionálních muzeí a dalších institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolkůi majitelé památkových objektů. „V programu zazní přednášky na téma ochrany hornických památek v Krušných horách, obnovy zvonových fondů významných kostelů, záchrany staveb lidové architektury, či drobných památek v krajině Karlovarska, Sokolovska a Chebska,“ dodal předseda. Konference začíná v 17 hodin.