To se odehrálo 4. prosince ve Staré Roli, stěžejní bylo téma bydlení, kterému se nyní KAM věnuje. Diskutovalo se o životě ve Staré Roli a o místech setkávání, která nejsou problémem pouze této městské části, ale celých Karlových Varů.

CO SE (NE)DĚJE VE STARÉ ROLI

Jak se žije ve Staré Roli? Obyvatele trápí, že z ulice Závodu míru postupně mizí zeleň nebo že odpadkové koše nepostačují. Zástupci učitelů vznesli podnět k vytvoření sportovního zařízení vedle školy a k vybudování nízkoprahového komunitního centra pro mládež, které by sloužilo i jako prevence proti kriminalitě.

Zástupci žáků základní školy by si přáli skatepark. Ožehavým tématem byla dopravní zátěž na hlavní třídě Závodu míru a absence bezpečných a smysluplných přechodů pro chodce. „Diskuse prokázala, že hlavní tepna Staré Role je dominována dopravou a inženýrské sítě pod povrchem určují její vzhled. Pro obyvatele ztratila na atraktivitě, neboť se pro ně stala nebezpečnou a nevzhlednou bariérou,“ uvedl ředitel KAM Petr Kropp.

NIKDO SE NIKDE NESCHÁZÍ

Druhou částí večera byly hovory o setkávání lidí, během kterých KAM představil k diskusi první možný návrh rekonverze areálu bývalého kina, které se nachází vedle Lidového domu a které by se mohlo přeměnit do podoby komunitního centra. „To by se mohlo stát středobodem občanů Staré Role, kde se každý den budou setkávat děti, mladiství i senioři, a doplní tak chybějící občanskou vybavenost,“ řekl ke svému návrhu Jan Matoušek z KAM.

Obyvatelé si stěžovali, že se dnes už nikdo nikde neschází, právě protože městská část Stará Role nemá komunitní centrum. Když už o to některé spolky projeví zájem, neumožňuje jim to většinou finanční náročnost pronájmu prostorů, například v Lidovém domě. Revitalizované veřejné prostranství, místo před poštou, místní nepovažují za centrum z důvodu nepřívětivého a pro využívání nepraktické šikmé plošiny náměstí.