„Požádali jsme o to, aby při konečném stanovení ceny vzala Česká pošta v úvahu veřejný zájem, se kterým kraj ke koupi přistupuje. Tímto zájmem máme na mysli především novou bezpečnou lávku přes řeku, kudy v sezóně projíždí desítky tisíc cyklistů a procházejí turisté. Navíc by se tak umožnil mnohem snazší přístup vozidel záchranné služby a v neposlední řadě by zůstal zachován volnočasový areál, který se na pozemku nachází. Kraj musí podle zákona postupovat s péčí řádného hospodáře a podle právního posudku z ministerstva vnitra bychom měli pozemek koupit za cenu tržní, která činí 4, 8 milionu korun,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Podotkla ale, že Česká pošta v reakci na její dopis oponuje tím, že jako státní podnik musí vycházet z metodiky ministerstva průmyslu a obchodu. „Metodiku, o kterou jsme požádali, nám zatím zástupci České pošty nepředložili, nicméně navrhli cenu administrativní, to je odpovídající nižší ceně ze dvou znaleckých posudků, které má Česká pošta k dispozici, ve výši cca 8,7 milionu korun. Budu proto znovu o této věci jednat s generálním ředitelem České pošty o tom, zda mohou s ohledem především na veřejný zájem cenu zvážit. Případně se obrátím na ministra vnitra, jestli by bylo možné v tomto případě vzít v potaz nutnost zvýšení dostupnosti místa pro vozy záchranářů, vybudování bezpečné lávky pro cyklisty a turisty i možnost zachování areálu pro rodiče s dětmi a další návštěvník,“ doplnila hejtmanka.

Jaroslav Borka a Josef Novotný.
Obvinění poslanci se budou bránit