Soutěž je určena dětem ze školních družin ostrovských základních škol. Zahájení soutěže probíhá na podzim, kdy děti z přihlášených družin vlastnoručně vyrábějí vánoční ozdoby na stromečky. Začátkem prosinec bývají v parku u knihovny připraveny vánoční stromky, které děti svými ozdobami samy zkrášlí. Nejinak tomu bylo i v loňském prosinci.

Soutěže se zúčastnily čtyři družiny ze tří základních škol v Ostrově. V průběhu prosince pak měli návštěvníci parku a knihovny možnost se stromečky pokochat a ohodnotit ten nejkrásnější.

Hlasovat bylo možné dvěma způsoby, a to formou vhození lístku s číslem stromku do hlasovacího boxu přímo v knihovně, nebo využít možnosti internetového hlasování na webových stránkách knihovny.

Hlasování probíhalo až do 7. ledna. Vyhlášení soutěže, v pořadí již čtvrté, se konalo následující den. V internetovém hlasování zvítězilo 5. oddělení školní družiny ZŠ Májová Ostrov a lístkovém hlasování se vítězem stala družina paní učitelky Čermákové ze Základní školy Ostrov. Vítězné družiny si společně s diplomy odnesly také krásné společenské hry, které jim udělaly velkou radost.

Ještě jednou vítězům moc gratulujeme.

Pro všechny zúčastněné bylo připraveno vtipné scénické čtení, o které se postarali herci z Divadelního spolku Ochotníci Ostrov a které finančně podpořila Nadace ČEZ. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se soutěže zúčastnili. Obzvlášť děkujeme vychovatelkám, které se této činnosti s dětmi věnovaly. Děkujeme také Městu Ostrov, které každým rokem do soutěže věnuje krásné stromky. Letošní ročník máme tedy úspěšně za sebou.

Máte-li zájem prohlédnout si fotografie z vyhlášení soutěže, naleznete je na webových stránkách knihovny (www.mkostrov.cz).

Mgr. Jana Múčková