Kniha, která je dalším příkladem sbližování Česka a Horních Franků, byla představena nejdříve počátkem prosince v Hofu a následně v Karlových Varech.

„Publikace U nás a za plotem je srozumitelně strukturovaná kniha věnována přírodě, společným tradicím, ať už je to výroba skla nebo porcelánu, a samozřejmě lázeňským i turistickým místům příhraničních regionů,“ uvedl Jaroslav Dolina. Do publikace psal o kráse a eleganci skla.

Poznamenal, že vydání knihy svědčí o stále intenzivnější spolupráci příhraničních regionů a staleté tradici společného soužití a tvorby.

Galerie umění Karlovy Vary.
Galerie umění a svátky

„Po velmi dlouhé době vyšla kniha podporující cestovní ruch a informovanost v příhraničním regionu Čechy - Franky pouze za finanční podpory německé strany. Publikaci doprovází i webové stránky www.cechy-franky.cz,“ konstatoval Dolina. Kniha vyšla v prvním nákladu 4500 kusů a je zdarma distribuována na více než dvaceti místech Karlovarského kraje.

Prezentace knihy na českém území se konala v karlovarském Becherplatzu a za vydavatele knihy se jí zúčastnil Frank Ebert předseda spolku Oberfrankem Offensive a Oliver van Esseenberg, majitel vydavatelství Selekt, které knihu pro spolek v samostatné české a německé mutaci vyrobilo.

Alexandr Hlubuček z Karlových Varů se narodil 18. prosince.
FOTO: Právě jsme se narodili

Essenberg, původní profesí novinář, se v publikaci věnoval gastronomii a kulinářským specialitám.

Na spolupráci v rámci poskytnutí kontaktů a lidských vazeb a případné distribuci se spolupracovalo s Euregio Egrensis. První vydání knihy bylo financováno bavorským ministerstvem financí, regionálního rozvoje a vlasti.

Hasiči na skládce komunálního odpadu u Činova zasahovali šest dní.
Odpad na skládce Činov hořel šest dní

V roce 2019 připravuje vydavatelství aktualizaci a rozšíření knihy o další informace. Již nyní autoři připravují toto další vydání, které bude dostupné na více distribučních místech. A to v informačních centrech, muzeích, návštěvnických centrech, lázeňských domech a samozřejmě v knihovnách.