Svou velikostí nenápadný, svým významem však nevyčíslitelný. Tak lze popsat charakteristiku kostela sv. Jakuba, jehož historie sahá až do počátků dvanáctého století. Město Ostrov chce tak o svou historickou relikvii pečovat. Nyní je rozhodnuto fresky zrestaurovat.

„Dostáváme jako město dotace každý rok. Musíme však vždy uvážit, na co je použijeme. Ve městě jsme už takhle vybudovali kašny a parky. Kostel sv. Jakuba byl zařazen na seznam objektů k rekonstrukci a prošel již opravou střechy. Teď plánujeme restauraci fresek. Pohledová zeď přijde na řadu až později, protože cena její rekonstrukce je momentálně pro nás finančně nepředstavitelná a důležitost stavu fresek nám přijde přednější. V budoucnu pak přijdou na řadu i opravy všech kaplí,“ řekl Milan Matějka, místostarosta Ostrova.

Jedná se o restauraci dvou fresek, z nichž jedna pochází z dob gotiky a druhá z dob renesance.

„Nejprve bude třeba provést odkrytí dvou vrstev zdiva a až poté si památkáři vyberou, která z nich se bude přestavovat první. Přednost tak nejspíše dostane ta, která bude více zachována,“ dodal místostarosta.

„V současnosti běží výběrové řízení ke schválení dotací. Celkové náklady na restauraci činí bezmála dva miliony korun, z nichž téměř polovinu jsme již dostali. Rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy. První etapa by měla skončit letos v září a druhá je naplánována na příští rok. Jestliže vše dobře dopadne a našemu městu bude přidělen dostatek financí, je předpokládaný konec naplánován na průběh roku 2013,“ dodal vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

Tento skromný hřbitovní kostelík čeká ještě dlouhý kus cesty a množství usilovné práce, než bude opět celý opraven a vystaven na odiv v celé své kráse.

Obyvatelé Ostrova se tak mohou těšit, že význam jednoho z objektů v jejich městě vzroste. „Je dobře, že se město snaží dávat do pořádku historické budovy. Máme jich tady celou řadu a byla by škoda se o ně pořádně nestarat,“ řekl Ostrovák Aleš Sýkora.

(hni)