Rada sice se souhlasem zastupitelů zrušila výběrové řízení, které po výpovědi cechu za milion 84 tisíc ročně vyhrála bývalá jednatelka cechu Vladimíra Žeravíková, zároveň však po fiakristech žádala podepsání dodatku k původní smlouvě. A to na šest měsíců. Což provozovatelé kočárové dopravy odmítli. „Dodatek nájemní smlouvy legitimizuje neplatnou výpověď a pouze prodlužuje výpovědní lhůtu, ve které by tak radní hledali další restriktivní řešení,“ uvedl Jiří Kotek (ALTERNATIVA), zastupitel, zmocněný cechem k jednání s městem. Radní tak podle něj navodili na cech nátlakovou situaci, ve které by měla být od 30. dubna ukončena kočárová doprava ve městě.

Provozovatelé kočárové dopravy, zastoupeni cechem, proto proti tomuto rozhodnutí v pondělí 1. května veřejně protestovali a dožadovali se práva na provozování své živnosti. „A to podle platné nájemní smlouvy s datem účinnosti do roku 2020,“ zdůvodnil protestní shromáždění zastupitel Kotek. Podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) si to ale způsobili sami. „Možnost provozovat kočárovou dopravu dostali do 31. října. Mezitím by byl čas na ukončení sporů v samotném cechu i právní vyjasnění celé situace. My musíme postupovat s péčí řádného hospodáře, vždyť roční nájemné cechu činí 360 tisíc, zatímco vítěz výběrového řízení nabídl přes milion korun. Město by tak přišlo o sedm set tisíc korun. A s novým výběrovým řízením, které na tuto živnost město vyhlásilo, souhlasili všichni členové,“ obhajoval rozhodnutí města náměstek Bruštík.

Dobrovolníci hrají se seniory deskové hry
Mladí lidé tráví volný čas se seniory

Podle fiakristů ale právě na zastupitelstvu, kde se problémy s kočárovou dopravou řešily, byli členové cechu primátorem i náměstky ubezpečeni, že situace je zrušením vypsaného výběrového řízení stabilizována a vyřešena. „Zastupitelé radě doporučili, aby revokovala předcházející listopadovou výpověď cechu a stav kolem kočárové dopravy do pokojného stavu,“ míní. A to se nestalo, míní představitelé cechu.