K nejdůležitějším pravidelným akcím komory náleží celoživotní vzdělávání pro 893 členů. V rámci vzdělávání se každoročně koná mezinárodní konference Městského inženýrství. Oblastní pobočce se zdařil zásadní zlom ve financování konference. Konferenci dotovalo Euroregio Egrensis v rámci příhraniční spolupráce Saska s Českou republikou. Tradiční setkání regionálních inženýrských organizací se uskutečnilo tentokrát ve Františkových Lázních. Zúčastnily se ho delegace z Německa, Maďarska, Polska a Slovenska. Pokračovala také letitá spolupráce stavebních průmyslových škol. Vědomostní soutěže studentů 3. ročníku průmyslovek se zúčastnilo celkem pět škol z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje. ČKAIT spolu s Národním památkovým ústavem připravuje na letošní červen v klášteře Teplá konferenci o problémech s opravami památek. Se zahájením letošní návštěvnické sezony byla otevřena trvalá expozice v Centru stavitelského dědictví v Plasích. Smlouvu o spolupráci má ČKAIT podepsanou od roku 1994 s Bavorskou inženýrskou komorou a Saskou inženýrskou komorou, od roku 2004 se Spolkem poradních inženýrů Německa a od roku 2012 také s Inženýrskou komorou Durynsko. Spolupráce je na vysoké úrovni a velmi aktivní, stejně jako se zeměmi Visegrádské čtyřky (Polsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika).