„Letos budeme realizovat odkanalizování poslední části obce, a to včetně autosalonu DyCom group s.r.o. BMW. Dále bychom rádi postavili provozní budovu k víceúčelovému hřišti a rozšířili parkovací plochy u budovy obecního úřadu a pošty," informovala starostka Jenišova Vladimíra Brujová.

K lepšímu pohodlí obyvatel poslouží dále opravený chodník a část komunikace včetně veřejného osvětlení v ulici Daimlerova a dobudování autobusových zastávek v lokalitě Pod Rohem.

„Rádi bychom se věnovali ještě opravě cest na hřbitově a dokončili projektové práce pro zbudování propojení obce s částí Zátiší," dodala starostka.

Co se týká kulturních a sportovních akcí, v plánu je například hasičský bál, pálení čarodějnic, stavění májky a v letních měsících proběhne promítání Kinematografu bratří Čadíků spojené s charitou nebo koncert Kamila Střihavky a Šárky Rezkové.