Díky tomu tak byla překročena povinná 35procentní hranice a referendum se stalo platným. „Z 283 lístků byly tři neplatné, 24 hlasů bylo pro těžbu a zbytek, tedy 256, bylo proti těžbě," upřesnil starosta Jenišova Ivan Truksa. Což je ve výsledku téměř 92 procent. Starosta zároveň se svou stranou slavil úspěch, neboť sice těsně, ale přece porazil jedinou stranu, která stála pro nim. „Když vezmu v potaz štvavou a nenávistnou kampaň protistrany, budu mít zábrany ke spolupráci," řekl Truksa. Ten, ač byl na kandidátce na prvním místě, byl vykřížkován současnou místostarostkou Vladimírou Brujovou. „Máme čtyři křesla v zastupitelstvu, takže si musíme sednout a vyřešit další postup. Kdyby mi byla nabídnuta funkce starosty, vzal bych to. Ale uvidíme, jak se domluvíme, vadit mi nebude ani pozice zastupitele," dodal starosta.