Sedlecký kaolin a jenišovská firma Zema-KV se s okamžitou platností musí zdržet veškeré stavební činnosti na pozemku příjezdové cesty patřící obci Jenišov," stojí v usnesení.

Společnost Sedlecký kaolin podle Radomila Golda, ekonomického manažera a předsedy dozorčí rady, předběžné opatření respektuje, ale není přesvědčena o tom, že by pochybila. „Mohu potvrdit, že naše společnost obdržela usnesení Okresního soudu v Karlových Varech o předběžném opatření, které stanoví povinnost zdržet se jakékoli realizace stavby na pozemku p.č. 667, v katastrálním území Jenišov, který je v majetku obce Jenišov. Přestože jsme přesvědčeni, že máme k vybudování účelové komunikace v Dobývacím prostoru Jenišov všechna řádná povolení, budeme usnesení soudu plně respektovat. Vzhledem k tomu, že nás ´rozhodnutí´ nijak zásadně neomezuje, počkáme na následné pravomocné rozhodnutí soudu v této věci," uvedl Radomil Gold.

Příjezdovou cestu v majetku Jenišova chránil před dalšími zásahy stavební firmy traktor. Podle Jenišovských akce Sedleckého kaolinu začala jako vždy stylem „jednáme z pozice síly a peněz". „Vše bez součinnosti s obcí, což je podmínka těžby jasně daná v povolení o těžbě. Sedlecký kaolin nesplňuje mnoho dalších podmínek a dle právníka obce Jenišov minimálně ve dvou případech neoprávněně zasahuje do majetkových práv obce na jejich pozemcích. Případ se intenzivně řeší právní cestou," jsou rozhodnuti místní.

Jenišovští i samospráva totiž dlouhodobě protestují proti plánové těžbě kaolinu poblíž této obce. A právě zbudovaný nájezd podle místních znamená, že se společnost chystá už s těžbou začít. Podle Sedleckého kaolinu šlo ale o pozemek ve vlastnictví České republiky a společnost si jej pronajímá dílem pro zemědělské účely a dílem za účelem přístupové komunikace do lomu. Jenišovští kvůli nesouhlasu s těžbou kaolinu a otevřením nového lomu založili Spolek Zdravé životní prostředí Jenišov. „Na podzim 2014 proběhlo v obci referendum, v jehož výsledcích vyšlo, že 91 procent obyvatel, kteří se jej zúčastnili, nechce kaolinový důl za svými domy."