Navázat na tradici trvající déle než sto let a spojit obec. To jsou zatím první cíle při založení sboru dobrovolných hasičů v Jenišově. Ti by se ze začátku měli věnovat požárnímu sportu, ale časem i ostrým výjezdům v rámci podpory hasičských profesionálů Karlovarského kraje.

„Jenišovský sbor byl založen 1888 a v roce 1991 byla jeho činnost přerušena. Náš cíl je tradici obnovit," řekl starosta budoucích 'dobráků' Jan Eder. Ten si za cíl také dává utužení svazků mezi starousedlíky a novousedlíky.

„Proti zřízení spolku dobrovolných hasičů nic nenamítám. Dopředu ale říkám, že v rozpočtu na provoz dobrovolných hasičů, kteří by aktivně vyjížděli k událostem, peníze nejsou. Jen vybavení pro jednoho hasiče vyjde kolem 45 tisíc korun," řekl starosta Jenišova Ivan Truksa.

Podle Edera však postavit akceschopnou jednotku je běh na dlouhou trať. „Náš první cíl je navázat na tradice a postavit družstva pro požární sport. Nemusíme být přece hrdí jen na české sportovce. Vždy když se něco pokazí, první, co je, že voláme hasiče. Zřízením jednotky by vzrostla i prestiž Jenišova a také by spojila obyvatele," myslí si Eder, jehož snem je do několika let postavit akceschopnou jednotku, která by jezdila k ostrým výjezdům.

„Rozpočet by tvořily vlastní a sponzorské příspěvky, dary a další. Pro porovnání rozpočet dobrovolných hasičů u obce menší než Jenišov je 100 až 500 tisíc korun, a to včetně odměn pro hasiče. Navíc výjezdovou techniku můžeme získat darem," vysvětluje Eder s tím, že by se mohlo požádat i o dotaci z Evropské unie.

Budoucí jenišovští 'dobráci' by se chtěli pustit i do rekonstrukce bývalé zbrojnice, která je v současné době nevyužívaná.

„Kdyby vše vyšlo, mohli bychom nabídnout krom pomoci při živelních pohromách i zabezpečení kulturních akcí v Jenišově," dodává Eder. V současné době je požární ochrana zabezpečována na základě smlouvy s chodovskými dobráky. Zřízení vlastních dobráků není pro tuto smlouvu překážkou a ani ji nijak jinak nenahrazuje.