Rekonstrukce Tuhnického jezu, na kterém přišlo v minulosti o život několik vodáků, byla dokončena. Rozsáhlé opravy trvaly přibližně půl roku. Náklady na tento projekt jsou 18,3 milionů korun. Z této částky činila dvanáct milionů korun dotace z Evropského fondu pro sociální rozvoj.

„Prvotní byla snaha o zamezení dalším obětem na životech. Doufám ale také, že řeka Ohře bude naše národy i do budoucna spojovat už jen ve jménu přátelství,“ konstatoval Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje.

Na levé straně jezu přibyl objekt, který má v budoucnu fungovat jako propust pro sportovní lodě, ale také rybí přechod, což je umělá stavba, která má za úkol zajistit rybám jejich přirozený pohyb při migraci. Jeho základ tvoří 16 řad kartáčů se 40 centimetrů vysokými umělohmotnými štětinami. Takovýchto kombinovaných přechodů je i s tímto v České republice pouze šest.

Další z realizovaných úprav bylo snížení hrany Tuhnického jezu o patnáct centimetrů. Zachována zůstala štěrková propust u pravého břehu.

„Z rekonstrukce jezu jsem jako vodák nadšen. Jako sdružení jsme to iniciovali již dlouho, takže jsem rád, že se to povedlo. Chceme, aby se v budoucnu zrekonstruovaly i další jezy v Karlovarském kraji,“ uvedl vodák Míla Pražák.

Opravy se dočká také jez v Radošově, na který se podařilo získat peníze z programu přeshraniční spolupráce Evropské unie Cíl 3.

„Tuhnický jez je po rekonstrukci naprosto bezpečný a mohou ho sjíždět také amatéři či začínající vodáci. Je samozřejmé, že nejde zaručit, že se nikomu nic nestane, protože někteří vodáci se před akcí posilní alkoholem. Ale jak říkám, současný stav jezu se nedá srovnávat s tím, který tam byl před jeho rekonstrukcí,“ uzavřel Pražák.

Před splouváním jezu v době jeho rekonstrukce byli milovníci vodních sportů důrazně varováni, ale i přesto se našlo pár jedinců, kteří zde riskovali svůj život. „Jezdím s kamarády po Ohři, ale Tuhnický jez jsme nikdy zatím nesjeli. Děláme to pro zábavu a nechceme, aby se někdo z nás zmrzačil.V posledních letech se v kraji podmínky pro vodáky zlepšily. Je to dobře, protože za Ohří sem jezdí vodáci z celé republiky,“ řekl Miroslav Petráček, vodák z Chodova.