Hotovy jsou už úpravy koňské jízdárny v areálu Domu dětí a mládeže Sova, které navrhla Petra Korelusová. „Cílem úprav bylo rozšíření jízdárny a zlepšení kvality jejího povrchu včetně vybudování drenáže, kvůli jejíž dosavadní absenci býval celý prostor v období dešťů podmáčený a tvořily se tam kaluže,“ sdělil tiskový mluvčí města Chebu Tomáš Ivanič.

Po dohodě s navrhovatelkou bylo zvoleno maximální rozšíření jízdárny, které bylo možné bez zásahů do okolní vzrostlé zeleně. Vybudována byla nová drenážní vrstva, na kterou byl položen křemičitý písek s příměsí drcené geotextilie, tedy povrch používaný v profesionálních jízdárnách. Celý prostor byl také nově oplocen. Do projektu lidé přihlásili celkem 35 návrhů.