Členové Jezdeckého klubu Stará Role (JK), kteří využívají areál u Vysílače, mohou už být v klidu. Karlovarští radní totiž toto úterý rozhodli, že jim město znovu půjčí pozemky, na nichž se areál nachází.

Jak Deník informoval, JK dostal od města, jemuž pozemky patří, před několika měsíci výpověď. Oficiální důvod byl, že se na základě kontroly smlouvy zjistilo, že je v podstatě neplatná. K ní ale došlo až poté, co JK dostal výpověď ze zcela jiného důvodu - kvůli porušení smlouvy. JK měl bez vědomí města Karlovy Vary areál podnajímat dalším subjektům, což ovšem všechny audity vyvrátily. Kontrolu do klubu poslal podnikatel Jiří Škarda, který vlastní konkurenční stáj v Kolové. S ním je JK v dlouhodobém sporu, jehož jádrem je rybník nacházející se ve starorolském areálu a do něhož si Škarda nasadil ryby. Právě dohady o vodní plochu byly i součástí materiálů, které radní v minulosti řešili. V nich se píše, že Škarda s dalším rybářem Stanislavem Škrobáčkem chtěli rybník do pachtu, což jim ale radnice neumožnila, protože rybník je předmětem výpůjčky pro JK. Důvodem jejich žádosti byl fakt, že mezi JK a rybáři došlo k ukončení dohody, na základě níž mohli vodní plochu využívat za roční příspěvek osm tisíc korun.

V Rybářích se Karlovaráci cítí nejméně bezpečně. Důvodem je i areál zchátralého pivovaru, kde se vyskytují lidé bez domova a narkomani.
Tady se cítí Karlovaráci nejméně bezpečně: Rybáře už potřetí vyhrály průzkum

"Jak jsme od začátku říkali, my jsme nechtěli jít proti Jezdeckému klubu, museli jsme ale narovnat situaci, k níž zde došlo, protože se ukázalo, že smlouva není platná," vysvětlovala po jednání úterní rady města karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Aby byly následující kroky byly v souladu s českou legislativou, nechali radní po Novém roce vyhlásit záměr výpůjčky pozemků v areálu. Vedle JK o ně projevili zájem ještě další tři uchazeči. Byl to ale právě JK, který před 60 lety začal svépomocí budovat tento areál, jehož součástí je i vodní plocha a jejíž prioritou je plavení koní. "Rada města rozhodla, že vítězem je Jezdecký klub Stará Role. Jedinou naší podmínkou je, aby umožnil přístup k vodní ploše za účelem vytěžení ryb, které si tam rybáři nasadili. Stanovili jsme na to lhůtu dva roky. Důvodem této podmínky je narovnání dlouhodobého sporu s rybáři," vysvětlila primátorka. Členové klubu se tentokrát nechtěli k rozhodnutí rady vyjadřovat.

Opoziční zastupitelé na zářijovém jednání, kdy se problematika s JK otevřela, poznamenali, že na vině je město a ne koňáci, kteří na tom mohou být biti. "Nelíbí se mi, že bude vypsán záměr. Co když vyhraje konkurence? Ten klub tam sídlí už 60 let," uvedl v září tehdejší zastupitel Jiří Klsák (KOA). "My ten záměr musíme vyvěsit. Pak je na radě města, koho vybere," reagovala tehdy Pfeffer Ferklová