Kvůli výstavbě 3. železničního koridoru musejí pracovníci drah často jízdu mezi vymezenými úseky nahrazovat autobusy, což mnoho lidí rozčiluje. Navíc si cestující stěžují, že na již zrekonstruovaných úsecích vlaky nejezdí rychleji.

„Výluka mi vadí, protože cesta je kvůli ní zbytečně zdlouhavá,“ řekla osmnáctiletá Kristýna Srbová z Chebu. „Také se mi nelíbí přestupování z vlaku do autobusu a zase zpátky. Navíc v autobusech je teď v létě strašné horko,“ dodala. Chebska se dotýkají stavební práce především v úseku tratě mezi Chebem a Planou u Mariánských Lázní.

Právě teď v srpnu se stavební práce na koridoru posunou na další úsek. „Dne 8. srpna 2010 končí trvalá výluka v úseku Valy – Lipová a následně přibližně za týden nato začne výluka na sousední stavbě Stříbro – Planá,“ řekl mluvčí Pavel Halla ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která má výstavbu koridoru na starost. Někteří cestující nejsou stavbou příliš nadšeni. „Současná situace mi samozřejmě úplně nevyhovuje, ale nepřestal jsem kvůli ní jezdit vlakem, protože jsem na něj zvyklý,“ popsal své pocity Petr Malý z Chebu.

Rekonstrukce celého zhruba čtyřicetikilometrového úseku železnice z Chebu do Plané u Mariánských Lázní má stát 4,5 miliardy korun.
„V dnešní době je kompletně dokončena část Plzeň-Stříbro. Úsek Stříbro – Planá u Mariánských Lázní je stále rozestavěný, především mezi Ošelínem a Pavlovicemi, kde probíhá v současné době nepřetržitá výluka,“ informoval Tomáš Drvota ze Samostatného oddělení komunikace SŽDC.

„Úsek Planá u Mar. Lázní – Cheb je dokončen, do konce roku 2010 budou probíhat dokončovací práce. Dá se tedy říci, že jsou hotovy více než dvě třetiny úseku Plzeň – Cheb,“ dodal Drvota.
K pochybnostem o zrychlení dopravy dodal. „V místech, kde už je nový železniční svršek a trať zachovává původní stopu, došlo ke zvýšení rychlosti většinou o 10 km/h. Zároveň je vybudováním moderního železničního svršku jízda vlaku subjektivně mnohem klidnější, a zvýšení rychlosti při cestování vlakem tak není patrné,“ upřesnil Tomáš Drvota.