Doposud byly, až na výjimky spojené s krizovou pomocí veškeré pobytové služby Centra sociálních služeb určeny výhradně pro muže.

Rozvoj této služby je v souladu s požadavky Individuálního projektu (IP) Karlovarského kraje, prostřednictvím kterého čerpá Armáda spásy finanční prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu (služba Azylový dům, služba Nízkoprahové denní centrum).

IP počítá s navýšením kapacity azylového domu z 18 na 38 míst, včetně současného rozšíření cílové skupiny právě o ženy.

„To ovšem nedovolují omezené možnosti budovy v Nákladní ulici, a proto bylo nutné začít hledat další prostory. S ohledem na podmínky rozšíření a individuální potřeby klientů byly zvoleny dva nové směry řešení: pronájem samostatných tréninkových bytů a pronájem bytových jednotek v ubytovnách,“ uvedl Martin Čopák, PR pracovník Armády spásy.

Prozatím mají první tréninkový nájemní byt dočasně v užívání tři nejschopnější klienti jejich služeb. Tito klienti jsou zaměstnáni. V tréninkovém bytě jim Armáda spásy poskytuje, za mírné podpory nástrojů sociální služby, jedinečnou možnost obnovit a budovat schopnosti potřebné pro běžný samostatný život.

Druhou podobu rozšíření kapacity služby Azylový dům naplňuje spolupráce s Magistrátem města Karlovy Vary. „Magistrát nám umožnil pronájem bytových jednotek na ubytovně Drahomíra. Díky této spolupráci CSS poskytne svou sociální službu více uchazečům a zároveň také bude možné službu rozšířit o návazné programy, jako je například zapojení klientů do úklidů blízkého okolí a podobně,“ zdůraznil Čopák.

Pro zajištění veškerých plánovaných změn ale potřebuje Armáda spásy také pomoc od karlovarské veřejnosti a podnikatelské sféry. Centrum sociálních služeb Armády spásy v souvislosti s rozšiřováním svých služeb žádá veřejnost a zvláště subjekty poskytující ubytovací služby o pomoc se zajištěním postelí, matrací, lednic a nábytku pro vybavení nových ubytovacích kapacit.

„V současné době hledáme kvalifikovaného sociálního pracovníka (VŠ, VOŠ). Uvítáme také zájemce o dobrovolnou službu, kteří by se chtěli zaregistrovat v databázi dobrovolníků CSS a byli by ochotni nám darovat, pravidelně či méně pravidelně, kousek svého času a dovedností,“ řekl Čopák.

Každý, kdo chce být užitečný a pomoci potřebným, může kontaktovat Armádu spásy na telefonu 359 902 013, nebo e–mailu: provoz_csskvary@armadaspasy.cz