V pořadí už druhou výzvu v rámci první vlny kotlíkových dotací kraj vyhlásil 28. dubna. „Karlovarský kraj se sice řadí k regionům s lepším životním prostředím, přesto ale některé jeho oblasti zatěžují emise z lokálních zdrojů vytápění. Proto jsme rádi, že se nám podařilo získat další finance od ministerstva životního prostředí a rozdělit můžeme přes osm milionů,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

V první vlně může kraj rozdělit další peníze až do výše 8,3 milionu korun. Částka by měla stačit na výměnu přibližně 65 kotlů. Příjem žádostí kraj zahájí 5. června ráno od 7 hodin v budově A krajského úřadu. „Je nutné, aby lidé přišli žádost podat osobně. Každý zájemce může přinést maximálně dvě žádosti. První den k tomu vyčleníme prostory v přízemí úřadu, aby čekání bylo co nejméně zatěžující. Další dny bude možno podat žádost na podatelně. Formulář žádosti včetně všech dokumentů zveřejníme spolu s výzvou na internetových stránkách Karlovarského kraje,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

Kraj také uspořádá tři informační semináře, na které zve všechny zájemce o získání kotlíkových dotací. „Semináře se budou konat 3. května na Krajském úřadě Karlovarského kraje v Karlových Varech od 16 hodin, dále 10. května na Městském úřadě v Sokolově od 15:30 hodin a 17. května na Městském úřadě v Chebu, také od 15:30,“ dodala Vildumetzová.

Ilustrační foto
V Karlovarském kraji vznikly nové obchvaty. Dálnice ale nadále chybí

Úředníci z oddělení grantových schémat krajského úřadu budou připraveni zodpovědět všechny dotazy přítomných, k dispozici budou ale i mimo tyto semináře, aby žadatelům se vším poradili a usnadnili jim tím přípravu žádostí. Žadatel o kotlíkovou dotaci ve 2. výzvě první vlny musí být vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu nebo vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území Karlovarského kraje. Tento dům či byt musí být vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním. Staré kotle bude možné vyměnit za moderní nízkoemisní kotle výhradně na biomasu a za tepelná čerpadla.

Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign, což je soubor požadavků, které pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů vytápění definovala v nařízeních Evropská komise a norma ČSN. Vodítkem pro žadatele při výběru nového kotle může být doporučený seznam podporovaných výrobků, který je k dispozici na stránkách Státního fondu Životního prostředí.

Kontakty na pracovníky krajského úřadu, kteří mají na starosti kotlíkové dotace:
Kamila Caháková, tel: 354 222 424, email: kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Lucie Krajňáková, tel: 354 222 487, email: lucie.krajnakova@kr-karlovarsky.cz