O peníze mohou žádat například na rekonstrukci památkově chráněných objektů, ale také na uspořádání kulturních akcí, propagaci turisticky zajímavých oblastí nebo na vydávání neperiodických publikací.

Nejvíce finančních prostředků je tentokrát určeno na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí.

„Pro letošní rok bylo pro tento dotační titul z rozpočtu kraje uvolněno 12 milionů korun. Maximální výše dotace smí v jednotlivém případě činit půl milionu korun a žadatel může podat více žádostí najednou,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová. Poznamenala, že příjem elektronických žádostí o dotace se uskuteční v termínu od 22. do 28. ledna.

Od 5. do 12. února pak bude možné podávat v Karlovarském kraji elektronické žádosti o dotace do programu na podporu kulturních aktivit. „Z rozpočtu Karlovarského kraje byly na tyto účely vyčleněny čtyři miliony korun. Zde je však rozdíl, žadatel může podat pouze jednu žádost a získat maximálně 200 000 korun. Ve stejném termínu bude zároveň otevřen i příjem žádostí v programu na podporu vydávání neperiodických publikací. Mezi žadatele bude rozděleno 800 000 korun a maximální výše dotace dosahuje částky 50 000 korun,“ upřesnila Seifertová.

Ilustrační foto.
Školáci se dozvědí, jak se občané připravují k obraně státu

Posledním z vyhlašovaných dotačních titulů je program na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu, který by měl přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb, propagace turistických atraktivit a destinačního managementu.

„Pro tento program máme připraveno v letošním roce 2,3 milionu korun a žadatelé mohou podat až dvě žádosti najednou. V závislosti na typu žadatele lze potom v jednotlivém případě získat podporu ve výši až 200 000 korun. Elektronické žádosti budou přijímány v termínu od 5. do 11. února,“ dodala Seifertová.

Dotace Karlovarského kraje poskytnuté v rámci těchto programů smí být použity výlučně na neinvestiční výdaje, přičemž žadatelé se musí na financování projektů podílet stanovenou měrou.

Bližší informace o vyhlašovaných dotačních titulech, včetně kontaktů na pověřené pracovníky krajského úřadu, jsou uvedeny na webu Karlovarského kraje v záložce Dotace.