Přestavba Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary začíná mít konkrétní obrysy. Stavební úřad v Karlových Varech totiž v pondělí 13. listopadu vydal oznámení o zahájení řízení. Vhledem k tomu, že tato zásadní akce musí být oznámena veřejnou vyhláškou, mohou k ní podávat své připomínky i občané. Pokud vše půjde hladce, dá se předpokládat, že se stavbou by se mohlo začít na jaře roku 2025. 13. listopadu bylo vydáno oznámení zahájení společného řízení na I. a II. etapu stavby „Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace“, Karlovy Vary. Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a po té bude doručeno. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,“ informovala Jarmila Ivasková z Oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností Krajského úřadu Karlovarského kraje.

V rámci této akce se počítá také s demolicí jednoho školního pavilonu. I tím už se kompetentní orgány zabývají. „19. září byl stavebnímu úřadu ohlášen záměr odstranit stavbu. Stavební úřad sdělil písemně, že stavbu lze odstranit jen na základě povolení, a určil, jaké podklady je třeba doplnit. Předložením podkladů k 19. říjnu bylo veřejnou vyhláškou zahájeno řízení o povolení odstranění stavby. Ve věci nebylo ještě rozhodnuto,“ doplnila Ivasková.

V rámci náročné rekonstrukce a přestavby se počítá se zachováním pouze staré původní budovy. Moderní přístavba půjde k zemi, stejně jako ta část na Sokolovské ulici, kde se nacházejí byty. Nově navržená budova keramické školy tu původní v podstatě obkrouží. Původní starou část školy kraj nechá v rámci této velké investiční akce opravit.

V nové budově se počítá nejen s moderně vybavenými učebnami a zázemím pro výuku keramiků, sklářů či fotografů, ale i velkou tělocvičnou, která bude mít hned několik vchodů zvenku, a to proto, aby ji mohla využívat také široká veřejnost i mimo vyučovací hodiny. V projektu je navrženo i podzemní parkoviště, které má prioritně sloužit zaměstnancům keramické školy.

Akce je rozdělena na dvě části. Ta první obsahuje rekonstrukci historické budovy a první etapu přístavby, druhá se pak týká dokončení přístavby. „Předpokládáme, že možný termín začátek výuky po dokončení první části bude 1. září roku 2027, pro druhou pak připadá termín zahájení výuky na 1. září 2028,“ dodala Ivasková.

Od nové podoby školy si mnoho slibuje nejen její vedení, ale i současní studenti, kteří už ji ale pochopitelně nestihnou využít. „Chtěli jsme projekt propagovat vlastními silami a zapojili jsme do toho i naše studenty. Výsledkem je sitcom, jehož autorkou je Simona Holíková, který jsme zveřejnili na webových stránkách naší školy, jeho součástí je i video. A protože jsme chtěli cílit i na mladou generaci, umístili jsme ho proto i na facebook a instagram,“ uzavřela ředitelka školy Markéta Šlechtová. Více k sitcomu na https://supskv.cz/index.php/nova-budova/