„Podle informací ministra zdravotnictví Vlastimila Válka bude v prvním kroku podpořena z Národního plánu obnovy modernizace přístrojového vybavení, informačních technologií a dále stavební úpravy stávajícího onkologického pracoviště Nemocnice Cheb. Ministerstvo zdravotnictví na základě toho zaktualizuje harmonogram výzvy v rámci Národního plánu obnovy (NPO) tak, aby žádosti o poskytnutí dotace bylo možno podávat v únoru 2023,“ uvedl hejtman kraje Petr Kulhánek.

Shromáždění Ukrajinců v Karlových Varech.
Karlovarští Ukrajinci děkovali Čechům. Vánoce měli letos skromné

V druhém kroku pak podle něho bude v horizontu 5 až 10 let vybudováno Komplexní onkologické centrum Karlovarského kraje se sídlem v Nemocnici Karlovy Vary. Centrum bude kooperovat na ose Nemocnice Karlovy Vary – Nemocnice Sokolov – Nemocnice Cheb a Fakultní nemocnice Plzeň.

„V této chvíli nás tedy čeká uzavření smlouvy mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a Fakultní nemocnicí Plzeň týkající se vzniku Komplexního onkologického centra Karlovarského kraje, což je nezbytná součást žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy. Následně se Karlovarská krajská nemocnice přihlásí v únoru 2023 do výzvy k podávání žádostí v rámci NPO. Výše podpory z NPO bude činit zhruba 200 milionů korun,“ informoval hejtman s tím, že Ministerstvo zdravotnictví ČR v tomto období v celé ČR zastavilo nákup nového přístrojového vybavení pro nové kapacity v rámci onkologické péče, neboť podle jeho informací nejsou plně využity současné kapacity přístrojů.