Vánoční trhy jsou oříškem, s nímž si radní lámou hlavy každoročně. V posledních dvou letech se konaly před Thermalem. Odsud je ale letos odsune oprava hotelu, která by podle primátora Kulhánka (KOA) měla začít na podzim. „To už je potvrzené,“ vysvětlil a dal by přednost tomu, aby se trhy přemístily na Mlýnskou kolonádu. Stejně tak by se tato historická kulisa líbila i náměstkovi Klsákovi (KOA). Jenomže náměstci Riško (ČSSD) a Bruštík mají jiný názor.

Ti by trhy umístili na náměstí 17. listopadu do Rybář před kostel Povýšení sv. Kříže. „Je zde největší koncentrace lidí, blízko sem mají občané z Čankova i Staré Role, jsou to svátky spojené s křesťanstvím a prostranství před kostelem je pro tyto trhy velmi vhodné,“ tvrdí oba náměstci. Radní posuzovali i další variantu, a to aby se Vánoční trhy konaly ve Smetanových sadech a před hlavní poštou.

Jenomže poradní komise zkřížily vedení města už tak poněkud chaotické plány. Ta lázeňská odmítla Mlýnskou kolonádu, kulturní komise zase vyškrtla všechny varianty a navrhla svou, tedy aby se trhy rozprostřely v centru města na Zeyerově ulici, na třídě T. G. Masaryka a vánoční strom aby stál před hlavní poštou. Rozetnout tento gordický uzel tak budou muset pomoci radním lidé. „Během srpna na městském webu zveřejníme anketu, v níž budou moci Karlovaráci hlasovat pro jednu ze čtyř variant. A jedna kolonka bude vyhrazena pro další návrhy,“ upřesnil primátor Kulhánek. Anketa skončí 15. září, ovšem výsledek bude mít podle náměstka Jiřího Klsáka charakter pouze hlasu poradního.