Svou lásku, věrnost a výročí kamenné svatby oslavili obnovením manželského slibu. František a Vlasta přivedli na svět tři děti, Františka, Vlastu a Marii. Prožívají společně radosti i strasti.

Dokonce i dnes jsou stále aktivní a užívají si společně strávené chvíle třeba při hraní karet. František a Vlasta spolu zůstali v dobrém i ve zlém. Se smíchem i se slzami.

Klan rodu Lechnýřů se postupem času rozrůstal. Dnes mají František a Vlasta ke svým dětem ještě šest vnoučat a šest pravnoučat. Oba manželé prožili celý život v Karlových Varech.

František byl elektrikářem a pak vypomáhal v lázeňských lesích. Vlasta se starala o rodinu a k tomu roznášela noviny a uklízela ve škole.