Odborná porota hodnotila elektronické projekty v oblasti cestovního ruchu, propagační kampaně, turistických produktů či lázeňských a wellness balíčků.

„Loňský rok byl pro Karlovy Vary speciální s ohledem na oslavy výročí narození zakladatele města. Ve snaze odlišit se od dalších míst, která oslavovala Karla IV., byl vytvořen komunikační koncept, který vychází z loga města Karlovy Vary a využívá pozitivní lidské emoce jako touhu a vášeň," uvedla ředitelka infocentra Jitka Ettler Štěpánková a dodala, že komunikační koncept je rovněž nastaven jako univerzální a je umožněno s ním pracovat i v dalších letech, kdy se dá navázat na další produkty, které jsou v Karlových Varech k dispozici.

Vizuální provedení kampaně pak vypadalo například DO VARU° tě přivede Karel IV. a v doplňkových variantách bylo použito třeba DO VARU° tě přivede touha po relaxaci, nebo DO VARU° tě přivede touha po poznání a tak dále.

Smyslem soutěže Velká cena cestovního ruchu, která je součástí veletrhu GO & Regiontour, je každoročně upozornit na výjimečné projekty z různých segmentů turismu a poukázat na atraktivní novinky z oboru.