Tým KAM v čele s ředitelem Petrem Kroppem už rok napomáhá organizovat podmínky pro vstřícný, zdravý a přívětivý funkční městský celek.

Vedle aktuálních témat, ke kterým se KAM svými stanovisky vyjadřuje, se věnuje koncepční práci pro město Karlovy Vary a projektům celoměstského významu. „Připravujeme nyní zadání naší první architektonické soutěže, která má za úkol revitalizovat obřadní síň v Rybářích a její přímé okolí. Iniciujeme aktualizaci Strategického plánu, doprovázíme tvorbu Plánu mobility, a jakmile nám to naše personální obsazení dovolí, chceme se zapojit i do procesu tvorby územního plánu. Dalším důležitým úkolem pro tento rok je tvorba manuálu veřejných prostorů, který je v podstatě návodem pro městské organizace, městské části nebo investory, který jim ukáže, jak zvýšit kvalitu ulic, náměstí či parků,“ informuje Petr Kropp.

Komunikace je důležitá

Důležitou součástí práce KAM je i aktivní zapojování veřejnosti, a to jak odborné veřejnosti, tak i obyvatel města a politické reprezentace. „Zahájili jsme cyklus setkávání KAMjdeme, v rámci kterého navštěvujeme obyvatele různých městských částí a diskutujeme s nimi o jejich problémech a názorech na konkrétní čtvrť. Máme za sebou zatím tři setkání s občany, 5. března se potkáme s obyvateli Dvorů v ZŠ 1. máje,“ uvedla Jana Boukalová z KAM.

Ze slavnostního vyhlášení výsledků 12. ročníku Literární soutěže krajské knihovny.
O literární soutěž byl zájem, povídky přihlásilo 37 autorů

Během prvního roku působení v Karlových Varech KAM zprovoznil a sestavil svůj tým a začal navazovat kontakty s partnery, kterými mu jsou zástupci veřejné správy, neziskových organizací, vysokých a středních škol, developeři a mnoho dalších.

Uspořádal exteriérovou výstavu o veřejném prostoru a začal pravidelně pořádat přednášky o tématech týkajících se městského prostředí. Organizuje také workshopy s odborníky a setkání s odbornou veřejností, se kterou diskutuje o konkrétních projektech.

Pojďte slavit s KAM

Na své 1. výročí připravil KAM příjemný doprovodný program. „1. března od 15 hodin bude celý prostor naší kanceláře otevřen pro veřejnost, která se může přijít seznámit s námi a naší prací.

Od 17 hodin začínáme slavit – naše pozvání přijali čtyři úspěšní básníci, kteří nám představí umělecký žánr kombinující prvky poezie a divadla – slam poetry. Po této show vystoupí zpěvačka Aiko a Jan Lichtenberg s Ricardem Delfinem. Máme se opravdu na co těšit,“ zve Jana Boukalová.

Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví 1. března své první výročí. Přijďte ho s námi oslavit příjemným programem:

15:00 – 17:00 Odpoledne otevřených dveří – přijďte se podívat k nám do kanceláře

17:00 – 17:15 Krátké shrnutí dosavadní práce KAMu

17:15 – 18:15 Slam poetry - vystoupí: Dr. Filipitch (mistr ČR 2017), Tukan (vicemistr ČR 2017), Honza Dibitanzl, Siegfried

18:30 – 21:00 Aiko (alternative pop), Jan Lichtenberg & Ricardo Delfino (blues & jazz rock)

Ilustrační foto.
Březen je v lázních měsícem zpěvu