Ve většině obcí, kde má své podnikatelské zájmy společnost Sedlecký kaolín (SK), nedojde po letošních komunálních volbách k radikálním změnám na radnicích. Jedná se o Mírovou, Božičany, Jenišov a Novou Roli. Jen na novorolském úřadě usedne zřejmě nový starosta. Nová Role, Mírová a Božičany s těžařskou firmou komunikují a vzhledem k tomu, že na radnici v Mírové a Božičanech zůstanou stejní lidé, situace se nezmění. I předpokládaný nový starosta Nové Role Luboš Pastor se spolupráci s SK nebrání. Jinak je na tom Jenišov.

S ním chce místopředseda těžařské firmy Radomil Gold, který nepředpokládá kolize ve zmíněných třech samosprávách, jednat po ustavující schůzi nového zastupitelstva v Jenišově. "V naprosté většině obcí, kde působíme, dali občané důvěru dosavadnímu vedení. Z tohoto pohledu hodnotíme výsledky voleb pozitivně a věříme, že budeme i nadále s jednotlivými samosprávami velmi intenzivně spolupracovat. Tímto také všem zvoleným zastupitelům gratulujeme a přejeme jim v jejich nelehké práci mnoho úspěchů," říká Gold. "Co se týká Jenišova, vidíme, že se do zastupitelstva dostalo 7 nových zastupitelů, což jsou bezmála dvě třetiny, a dále se v zastupitelstvu sejdou všichni tři bývalí starostové Truksa, Brujová a Stehlík. Chceme věřit tomu, že nám nové složení zastupitelstva umožní zahájit jednání o vzájemné koexistenci. Jakmile proběhne ustavující jednání nového zastupitelstva, požádáme vedení obce o pracovní schůzku," dodává.

Postoj Jenišovských i po komunálních volbách zůstává vůči SK ovšem velmi kritický. "Jak vidíme jako Zastupitelstvo obce Jenišov další spolupráci s akciovou společností Sedlecký kaolin? Předně musím upozornit, že s tímto těžařem nikdy k žádné spolupráci z jeho strany vůči naší obci vůbec nedošlo. Problém těžaře kaolinu totiž spočívá v tom, že nikdy neproběhl proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro plán otvírky, přípravy a dobývání kaolinu (POPD) na katastrálním území Jenišov. To znamená, že například nebyly veřejně projednány vlivy těžby v oblasti hydrologie, geologie a dopravy těženého nerostu. Přitom povinnou přílohou pro povolení hornické činnosti je souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí, které těžaři stále chybí! Na tuto skutečnost jsme v listopadu loňského roku na veřejném zasedání krajského zastupitelstva v Chodově inženýra Golda opakovaně upozornili. Přesto od té doby společnost Sedlecký kaolin neudělala k nápravě vůbec nic. Navíc již uběhlo 13 let a obec od těžaře stále neobdržela generel sanace a rekultivace území po ukončení těžby, což je jeho povinností. Musí mít projednáno a schváleno obcí před zahájením těžby nerostu. Místo toho naši občané před volbami kandidátů do nového zastupitelstva obdrželi do schránek od Sedleckého kaolinu zavádějící a manipulativní leták s výhrůžkami vůči končícímu zastupitelstvu. Takto si spolupráci rozhodně nepředstavujeme," říká dosavadní a předpokládaný nový starosta Jenišova Jiří Stehlík.

"Podnikatelská činnost Sedleckého kaolinu se nás samozřejmě velmi dotýká. Rozhodně nepočítáme, že bychom se proti této firmě nějak vymezili. Město má od společnosti velkou podporu a zaměstnává mnoho místních. Budeme ale chtít vždy diskutovat a trvat na určitých dohodách," poznamenává vítěz voleb v Nové Roli Pastor.