Je součástí budovy od samého počátku léčebného zařízení, tedy od července roku 1855. Takzvaná benedikce se konala pod vedením plzeňského sídelního biskupa Tomáše Holuba. Lázeňský hotel Sadový Pramen je součástí Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, která poskytují lázeňskou léčbu a rekreační péči nejen příslušníkům armády, ale i veřejnosti.

Český stavovský zemský výbor věnoval v roce 1853 na vybudování kaple „k věčné připomínce na šťastné zachránění J. M. císaře od bezbožné ruky vraha“ 6 000 guldenů. Kaple je v prvním patře jižního křídla budovy. Je doplněná pozdějším tři metry širokým pětibokým arkýřem, vystupujícím do vnitřního dvora, s obdélným, polokruhově zakončeným vitrážovým oknem s nikami po stranách s plastikami sv. Prokopa a sv. Josefa. Kaple je opatřena nástropní freskou Boha Otce a Ducha svatého s anděly a nástěnnými malbami čtyř evangelistů ve zlatém poli z roku 1856 od malíře Wilhelma Kandlera. Dekorativní výzdoba kaple pochází od malíře Otta Seegera. Vnitřní zařízení kaple tvoří jednoduchý oltář s klasicistním mramorovým sousoším ukřižovaného Krista se dvěma klečícími anděly po stranách z roku 1856 od sochaře Julia Malzera.

(kup)