Nyní Karlovaráci požadují její přejmenování. Snaha o změnu názvu se neobjevila přitom poprvé. Za iniciativou stojí Oto Řezanka, který je například zastáncem obchvatu Karlových Varů.

V dopise zaslaném primátorce Andree Pfeffer Ferklové znovu žádá vedení města o tuto zásadní změnu. "Vážená paní primátorko, vážené zastupitelky a zastupitelé, již v roce 2009 jsem zastupitelstvu zaslal dopis, v němž jsem argumentoval důvody pro změnu názvu. Navrhuji v něm přejmenování ulice Moskevské na třídu Ronalda Reagana. Jsme o 12 let starší a potvrzuje se s nebývalou silou, že město Moskva je sídlem zla. Již není na co čekat. Moskva je hlavním městem státu, který dlouhodobě terorizuje své sousedy, napadá moderní komunikační sítě a šíří lži, ovlivňuje volby v demokratických zemích, porušuje mezinárodní právo, zavírá a fyzicky likviduje své odpůrce, potlačuje demokracii a svobodu. V Moskvě sídlí režim, který nemá problém zaútočit na suverénní stát. Mít na této ulici magistrát a budovu soudu je pro mne obrovskou ostudou. Žádám proto znovu zastupitelstvo města o přejmenování ulice Moskevské a odstranění tohoto názvu z mapy města. Přejmenování na „Ronalda Reagana“ je z mého pohledu ten nejlepší název, což vysvětluji v dopise z roku 2009. Pokud se však zastupitelstvo usnese na jiném vhodném jméně, bude to rovněž skvělá zpráva pro všechny slušné lidi i pro bojující Ukrajinu," uvádí ve své žádosti Karlovarák Řezanka.

Injekční stříkačky. Ilustrační fotografie.
V Jízdárenské ulici bylo nalezeno 27 jehel. Narkomanů ve Varech skokově přibylo