Nominace na udělení Ceny města Karlovy Vary a čestného občanství mohou podávat členové zastupitelstva i občané města.

„Nabízíme Karlovarákům možnost nominovat osobnosti na výše popsaná ocenění. Písemné návrhy s podrobným zdůvodněním nominace je nutné doručit Magistrátu města Karlovy Vary do 15. ledna,“ říká Helena Kyselá, tisková mluvčí karlovarského magistrátu.

Čestné občanství města je udělováno jako výraz ocenění mimořádných zásluho město Karlovy Vary, jako zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města, zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu, nebo zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary. Čestnými občany jsou například filmová publicistka Eva Zaoralová, kardinál Giovanni Copaa moderátor a herec Marek Eben.

Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcůmi kolektivům jako morální ocenění a je určená zejména autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary, autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary, autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary, osobnostem, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru se vztahem ke Karlovým Varům, osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný přínos, občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary. Cenu města získal například italský podnikatel Carlo Capalbo, který je od roku 2013 hlavním organizátorem půlmaratonu v Karlových Varech.

„Ocenění vybraným osobnostem schvalují zastupitelé a udělováno je obvykle v rámci Slavnostního večera města při oslavách Zahájení lázeňské sezony,“ dodala Helena Kyselá.