Psal se rok 1872. Rok, kdy byly položeny základy Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. Tehdejší zakladatelé možná ani netušili, že se škola dožije takto vysokého věku a že přečká všechny nástrahy, které zde byly kladeny ať už ideologiemi nebo válkami.

Letos škola slaví 140. let od svého založení a zájemci již mohli navštívit některé z akcí, které byly při této příležitosti zorganizovány. Těšit se ovšem mohou i na další. V květnu například proběhla v Karlovarské krajské knihovně výstava, která nesla název Keramka v Knihovně. Jednalo se o výstavu užitých fotografií žáků školy. A hned následující měsíc proběhl také Den otevřených věří na Horním hradě, kde návštěvníci mohli poznávat služby a práce školy v netradičních prostorách hradu.

„Jedna z dalších akcí, které jsme v rámci oslav přichystali, se koná v sobotu 27. října. Tento den proběhne od 10 do 15 hodin Den otevřených
dveří školy společně se setkáním jejích absolventů," uvedla Markéta Šlechtová, ředitelka školy. „Týž den pak bude také reprezentativní výstava prací žáků a významných absolventů školy. Vernisáž výstavy se koná od 16 hodin v Becherově vile. Od šesti hodni večer pak bude sobotní den zakončovat slavnostní večer setkání absolventů a bývalých zaměstnanců školy," doplnila Šlechtová.

Samotný Den otevřených dveří nabídne návštěvníkům množství zajímavých akcí, mezi nimiž nebude chybět ani návštěva ateliérů či chemické dílny. „Jednotlivé obory zde během dne budou mít své workshopy, kde představí zájemcům ukázky své práce, kterou si návštěvníci budou moci rovněž vyzkoušet. Nebude zde chybět práce na hrnčířském kruhu, práce v dílnách či s grafickými programy a fotografování a vyvolávání," dodala dále zástupkyně ředitelky školy Jaroslava Tomáňová.

„Zajímavým místem jistě pak budou chemické laboratoře, kde budou mít studenti připravenu řadu zajímavých pokusů," dokončila Tomáňová.

Poslední akcí, která je připravena v rámci oslav 140. výročí jejího založení, bude výstava prací žáků, která se bude konat v galerii Duhová planeta od 7. do 30. listopadu.