Šance na vznik této koalice, která by disponovala šestadvaceti mandáty, a měla by  pohodlnou většinu v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu, tak zřejmě oba bloky propásly.

"Včera jsme měli jsme dostat odpověď na naši nabídku, učiněnou před týdnem, která beze zbytku splňovala požadavek klubu K5 na pozici hejtmana a jednoho člena rady. Navrhli jsme na pozici hejtmanky Olgu Haľákovou z KDU-ČSL a souhlasili s nominací člena rady z K5. Byl nám však přednesen vystupňovaný požadavek na další placenou pozici - třetí místo v radě, popřípadě uvolněného zastupitele. S takto neseriozním přístupem k jednání neumíme pracovat, je tím také narušena elementární důvěra v našeho partnera. Odmítli jsme reagovat na zvyšující se požadavky K5 s tím, že jsou pro nás nepřijatelné," uvedl za jednadvacítku Petr Kulhánek, lídr STAN.

Protože ze strany 21 je podle něj stále platná také původní nabídka na zastoupení K5 v krajské vládě prostřednictvím 1. náměstka hejtmana, jednoho člena rady a jednoho uvolněného zastupitele, navrhla ´21´  ODS a lidovcům návrat jednání k tomuto formátu. "Také tato nabídka byla znovu odmítnuta. S kolegy z K5 jsme se tak rozloučili, protože všechny naše návrhy byly odmítnuty a nebylo již o čem dále jednat," doplnil Petr Kulhánek.

Už čtyřikrát přerušené krajské zastupitelstvo se sejde k dalšímu jednání znovu toto pondělí. Krajskou koalici se ale zatím nepodařilo dohodnout ani hnutí ANO (13 mandátů), k němuž se přidali dva Karlovaráci (kandidovali za VOK) a jedna členka SNK1. I kdyby se ale k ANO přidala ODS a lidovci s pěti mandáty, pak by tato koalice měla pouze 20 mandátů a nedosáhla by na koaliční minimum, které tvoří třiadvacet mandátů. ANO by tak muselo rozdrobit dosud kompaktní jednadvacítku včele se STAN, nebo se dohodnout s SPD (4 mandáty), které dosud stojí stranou a ani jeden z bloků, který se krajskou koalici pokouší sestavit, SPD zatím ke spolupráci nevyzval. 

ODS a lidovci nominují na hejtmanku Olgu Halákovou, ale kromě radního trvají i na uvolněném zastupiteli   

Klub pro Karlovarský kraj K5 (koalice ODS/KDU-ČSL a zastupitelka zvolená za SNK1 J. Pokorná) nominoval na pozici hejtmanky paní Oľgu Halákovou. 

"K5 vznesla požadavek, aby funkce hejtmana byla uvedena pozičně v koaliční smlouvě jako funkce náležející klubu K5, respektive koalici ODS/KDU-ČSL, a to bez jakýkoliv omezujících podmínek. Při zohlednění preference na personální obsazení/nominaci na hejtmanku to považujeme za logický postup," uvedl Tomáš Grosser, regionální manažer ODS.   

ODS a lidovci ale zdůrazňují, že s ohledem na nevyjasněnou formulaci nabídky, v níž  byla nabídnuta K5 pozice hejtmana a jednoho radního, považuje K5 toto jako možnou dohodu k obsazení Rady kraje jako vrcholného orgánu. 

"Jako nezbytné k přijetí této nabídky považujeme zachování již projednaných gescí pro K5, a to konkrétně kultura, doprava a životní prostředí. Jedna z těchto gescí by byla řízena a svěřena zástupci K5 v pozici uvolněného zastupitele. S ohledem na uvedené K5 vznesla požadavek na pozici uvolněného zastupitele. Pozice uvolněného zastupitele pro řízení svěřené gesce byla blokem 21 odmítnuta s tím, že pozice uvolněných zastupitelů je k jednání pouze směrem k členům bloku 21, nikoliv směrem k naší koalici K5. 

Nadále trvá postoj K5, že výše uvedené gesce svým širokým záběrem a již existující agendou krajského úřadu by měly být řízeny v rámci samosprávy příslušnou osobou zastoupenou ve vedení kraje, tedy minimálně členem rady. I přes tento svůj neměnný a několikrát zveřejněný postoj se K5 rozhodla s cílem nalézt řešení situace přistoupit i na možnou variantou prostřednictvím uvolněného zastupitele," uvedl regionální manažer ODS Tomáš Grosser .