Na opakovaném sněmu karlovarského sdružení ODS byl novým předsedou místní rady zvolen Jiří Vaněček (37 let). Pozice místopředsedů obsadí Radek Zamrzla a Josef Kopfstein. Protože se jednání sněmu protáhlo do pozdních večerních hodin a odchodem několika členů se stal sněm neusnášeníschopným, nepodařilo se zvolit pokladníka a zbývající členy rady.

Otázka pro: Jiřího Vaněčka, nového předsedu karlovarské ODS

Novým předsedou karlovarské ODS jste byl zvolen v pondělí večer. Jaké budou vaše první kroky v nové funkci?

Budu se snažit udělat maximum pro to, aby se situace uvnitř ODS uklidnila, pokusím se odstranit některé zbytečné animozity a rád bych vedl místní radu, která se bude zabývat směřováním karlovarské ODS na místní politické scéně, nikoliv pouze vnitřními problémy. Ve stávajícím obsazení to bohužel nebylo možné. V budoucí místní radě bych rád nové tváře, stejně tak i některé současné kolegy, s nimiž se mi spolupracovalo dobře a jejichž práce si vážím. Obměna tváří by však měla být viditelná. Z hlediska úkolů čeká budoucí místní radu rychlé dořešení přijetí uchazečů o členství v ODS, což sám považuji za velkou prioritu. K tomu však musíme dokončit proces zvolení celé místní rady, nejen jejího vedení. Zároveň bych rád podal podnět k inicializaci změny stanov ODS, a to v části usnášeníschopnosti. Rád bych, abychom, stejně jako konkurenční demokratické strany, uměli řešit problematiku opakovaných sněmů z důvodu neusnášeníschopnosti snížením potřebného kvóra, např. na 33 % všech členů, stejně tak jako např. u valných hromad obchodních společností. ⋌(pep)